Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans förskola

Hasselmusen

Telefon: 0585-488 46

Mobil: 072-2158532

Älgen

Telefon: 0585-489 64

Mobil: 072-5269553

Igelkotten

Telefon: 0585-489 63

Mobil: 072-2217486

Ekorren

Telefon: 0585-487 69

Mobil: 072-2037136

Räven

Telefon: 0585-482 94

E-post:
mullhyttansforskola@lekeberg.se

Rektor:
Anneli Johansson
Telefon: 0585-489 94
E-post: anneli.johansson@lekeberg.se

Besöksadress:

Mullhytte Letstig 6
716 94 Mullhyttan

Förskolan Mullhyttan

Varmt välkommen till förskolan Mullhyttan. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1 till 5 år. Våra fem avdelningar heter Hasselmusen, Igelkotten, Ekorren, Älgen och Räven.

Bild på förskolan i Mullhyttan

Tiden på förskolan i Mullhyttan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Förskolan Mullhyttan är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Varmt välkommen till Förskolan Mullhyttan!

Barn som vattnar smultronplantor