Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gunghästen

Telefon: 0585-487 91, 072-567 84 68
E-post: gunghasten@lekeberg.se

Rektor:

Eveline Häll
Telefon: 0585-489 32
E-post: eveline.hall@lekeberg.se

Besöksadress:

Kyrkvägen Skolmodulen 2, 716 30 Fjugesta

Förskolan Gunghästen

I augusti -17 öppnade vi en ny förskola i Paviljongens före detta lokaler. Förskolan, som fått namnet Gunghästen, ligger på Kyrkvägen vid Fjugestas södra infart.

Förskolan består av en avdelning som har ett nära samarbete med dagbarnvårdarna i kommunen. Namnet Gunghästen är en illustration för dels återanvändandet av Paviljongen (lokalerna), och att synliggöra barns fantastiska erövring av världen på sina egna villkor.

Grundare till namnet är Fjugestas Dagbarnvårdare som redan har en etablerat verksamhet i lokalerna. Förskolan Gunghästen startar med möjligheter till utevistelse och en profilering inom natur-miljö-utomhuspedagogik. Ledorden ”omsorg, kreativ, flexibel och utforskande” ska leda förskolans utveckling.

Vi vill vara en förskola som ger barnen glädje och frihet, och förmågan att se möjligheter, barn som inte ser några gränser.

Vi strävar efter att ha ett bra föräldrasamarbete, där vi vill ha en öppen dialog mellan föräldrar och personal i den dagliga kontakten, på föräldramöten och vid utvecklingssamtal. Våra föräldrar ska veta vad som händer på förskolan och även ha möjlighet att få känna sig delaktiga. Vi har även ett föräldraråd på förskolan där föräldrar har möjlighet att göra sig hörda och få träffas och diskutera aktuella frågor.