Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Äventyret

Telefon:

Avdelning Grön: 0585-488 98, 072-244 11 74
Avdelning Blå: 0585-489 59, 072-542 30 95
Avdelning Orange: 0585-489 36, 072-558 70 27

E-post: aventyret@lekeberg.se

Rektor:

Angelica Bergman
Telefon: 0585-487 58
E-post: angelica.bergman@lekeberg.se

Adress:

Bergavägen 40
716 31 Fjugesta


Förskolan Äventyret

Välkomna till Äventyret. Äventyret är en förskola som arbetar för en hälsosam livsstil. På förskolan går barn mellan 1-5 år och är uppdelade på tre avdelningar, blå de yngsta, orange mellangruppen och grön de äldsta. Vi arbetar för att alla barn ska vara trygga och uppskattade för sitt unika jag. Barnen ska alltid känna sig sedda och få möjlighet att uttrycka sina önskemål och åsikter.

Utbildningen ska genomsyras av glädje och lustfyllt lärande. Vi har många olika lärmiljöer för barnen att vara kreativa i, såväl inomhus som utomhus. Förskolan är belägen i Fjugesta och vi har nära till naturområden och lekparker.