Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Äventyret

Avdelning Grön

Telefon: 0585-488 98

Mobil: 072-244 11 74


Avdelning Blå

Telefon: 0585-489 59

Mobil: 072-542 30 95


Avdelning Orange

Telefon: 0585-489 36

Mobil: 072-558 70 27

E-post: aventyret@lekeberg.se

Rektor:

Angelica Bergman
Telefon: 0585-487 58
E-post: angelica.bergman@lekeberg.se

Adress:

Bergavägen 40
716 31 Fjugesta


Förskolan Äventyret

Varmt välkomna till Förskolan Äventyret. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1 till 5 år. Våra tre avdelningar heter Blå, Orange och Grön.

Bild på förskolan Äventyret

Tiden på Förskolan Äventyret ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Förskolan Äventyret är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Förskolan ligger i Fjugesta.

Varmt välkommen till Förskolan Äventyret.