Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Äppelgården

Gul

Telefon: 0585-488 01

Mobil: 072-243 60 62

Grön

Telefon: 0585-487 50

Mobil: 072-236 91 81

Röd

Telefon: 0585-487 08

Mobil: 072-200 94 68


E-post: appelgarden@lekeberg.se


Rektor:

Eva Håkans
Telefon: 0585-487 46
E-post: eva.hakans@lekeberg.se

Besöksadress:
Vretalund 9
719 93 Vintrosa


Förskolan Äppelgården

Varmt välkommen till Förskolan Äppelgården. Vi är en förskola med barn som är fem år gamla. Hos oss går många av de äldsta barnen från Hidinge /Lannas andra förskolor.

Bild på förskolan Äppelgården

Tiden på Förskolan Äppelgården ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Förskolan Äppelgården är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Förskolan ligger i Hidinge/Lanna.

Varmt välkommen till Förskolan Äppelgården.