Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Äppelgården

Telefon:

Gul: 0585-488 01, 072-243 60 62
Grön: 0585-487 50, 072-236 91 81
Röd: 0585-487 08, 072-200 94 68


E-post: appelgarden@lekeberg.se


Rektor:

Eva Håkans
Telefon: 0585-487 46
E-post: eva.hakans@lekeberg.se

Besöksadress:
Vretalund 9
719 93 Vintrosa


Förskolan Äppelgården

Bild på förskolan Äppelgården

Varmt välkommen till Förskolan Äppelgården. Vi är en förskola med barn som är fem år gamla. Hos oss går många av de äldsta barnen från Hidinge /Lannas andra förskolor.

I lokaler anpassade för äldre barn sker verksamheten efter lpfö 18. Under året arbetar vi i projekt kring olika ämnen.

Här bakas in årstidens växlingar, djur och natur. Vi tar hjälp av vår närmiljö och jobbar med omvärldsuppfattning. Det svenska skriftspråket är i fokus till stor del och är en del av den pågående verksamheten. Språket och skriftspråket kommer in som en naturlig del i verksamheten genom projekt. Varje barn utmanas utifrån där den befinner sig kunskapsmässigt och motoriskt. Implementeras i barnens upptäcktsresa görs också matematik, naturkunskap och teknik.

Förskolans gård består av en uppvuxen trädgård med flera stora fruktträd, sandlåda, gungor, lekstuga samt ett område med syrenbuskar. Trädgården inbjuder till lek i olika konstellationer samt lagom fysiskt utmanande med kuperad terräng samt träd att klättra i.

Varmt välkommen till Förskolan Äppelgården.