Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Äppelgården

Telefon:

Gul: 0585-488 01, 072-243 60 62
Grön: 0585-487 50, 072-236 91 81
Röd: 0585-487 08, 072-200 94 68


E-post: appelgarden@lekeberg.se


Rektor:

Ulrika Bilow Haglund
Telefon: 0585-487 46
E-post: ulrika.bilowhaglund@lekeberg.se

Besöksadress:
Vretalund 9
719 93 Vintrosa


Förskolan Äppelgården

Äppelgården är belägen i lummiga och nyetablerade bostadsområdet Hidinge/Lanna. I detta expansiva område med stor byggnation av villor och radhus ligger den gamla skolan, rödmålad med vita knutar. Tidigare har skolan inrymt förskoleklass och lågstadium.

Idag huserar Hidinge/Lanna-områdets femårsverksamhet i lokalerna. Efter att barnen gått i en av områdets förskolor för barn 1 – 4 år går barnen det sista året i förskoleverksamheten på Äppelgården.

Förskolans gård består av en uppvuxen trädgård med flera stora fruktträd, sandlåda, gungor, lekstuga samt ett område med syrenbuskar. Trädgården inbjuder till lek i olika konstellationer samt lagom fysiskt utmanande med kuperad terräng samt träd att klättra i.

I lokaler anpassade för femåringar utformas verksamheten efter lpfö 18. Under året arbetar vi i projekt kring olika ämnen. Här bakas in årstidens växlingar, djur och natur. Vi tar hjälp av vår närmiljö och jobbar med omvärldsuppfattning. Det svenska skriftspråket är i fokus till stor del och är en del av den pågående verksamheten. Språket och skriftspråket kommer in som en naturlig del i verksamheten genom projekt. Varje barn utmanas utifrån där den befinner sig kunskapsmässigt och motoriskt. Implementeras i barnens upptäcktsresa görs också matematik, naturkunskap och teknik.