Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Avgifter och regler

Den avgift du betalar för barnomsorgen bestäms av din inkomst och hur många timmar ditt barn tillbringar inom barnomsorgen. Avgifterna motsvarar för genomsnittsfamiljen mindre än tio procent av verksamhetens kostnader. Kommunen är skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet från det barnet fyllt ett år.

Arbetslösa eller föräldralediga föräldrar

Barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka. Vanlig barnomsorgsavgift tas ut. De vårdnadshavare som har barn med 15-timmarsplacering hemma under coronapandemin behöver inte betala någon avgift.

Avgiftsfri, allmän förskola

Från och med att ditt barn fyller tre år omfattas barnet av rättigheten att från höstterminen gå i avgiftsfri, allmän förskola.  

Verksamheten omfattar 525 timmar om året, vilket motsvarar 15 timmar per helgfri vecka, under grundskolans terminer. Barnet har samma lovdagar som skolbarnen.

Vänder sig i första hand till barn vars föräldrar är hemmavarande. Tiden fördelas inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Tiden kan inte ändras från vecka till vecka. 

Dokument

Taxa och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommunPDF


Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare

Telefon: 0585-487 00, mån-fre kl. 08.00 -11.30
E-post: barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se


E-faktura

Med e-faktura så får du fler räkningar samlade på samma ställe och bättre översikt. Det sparar på miljön och gör din vardag lite mer smidig. Hittar du inte funktionen i din bankapplikation, testa att logga in via webbläsaren istället. Anmäl dig till e-faktura hos din internetbank.