Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Avgifter och regler

Den avgift du betalar bestäms av hushållets inkomst. Det finns en övre gräns för hur hög avgiften får vara (maxtaxa).

Taxan beräknas på hushållets inkomster. För gifta/sambor räknas bådas inkomst oavsett om barnet är gemensamt eller inte.

Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer för år 2024. Är hushållet inkomst lägre betalar du en lägre avgift. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften som då baseras på maxtaxan.

När din inkomst ändras behöver du uppdatera dina inkomstuppgifter, det gör du via vår e-tjänst.

Arbetslösa eller föräldralediga föräldrar

Barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka. Vanlig barnomsorgsavgift tas ut.

Avgiftsfri, allmän förskola

Från och med att ditt barn fyller tre år omfattas barnet av rättigheten att från höstterminen gå i avgiftsfri, allmän förskola.  

Verksamheten omfattar 525 timmar om året, vilket motsvarar 15 timmar per helgfri vecka, under grundskolans terminer. Barnet har samma lovdagar som skolbarnen.

Vänder sig i första hand till barn vars föräldrar är hemmavarande. Tiden fördelas inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Tiden kan inte ändras från vecka till vecka. 

Taxa och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Pdf, 392.4 kB.


Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare

Telefon: 0585-487 00
E-post: barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se


E-faktura

Du kan få barnomsorgsfakturan som e-faktura. Du anmäler själv att du vill ha e-faktura i din internetbank. Hittar du inte funktionen i din bankapp, testa att logga in via webbläsaren istället.

Aktuell taxa från 2024-01-01

Aktuell taxa gällande från 2024-01-01—2024-12-31

Avgift förskola barn 1-2 och pedagogisk omsorg
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1688 kr per månad
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 1125 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 563 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Avgift förskola barn 3-5 år (allmän förskola)
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1125 kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Avgift fritidshem 6-12 år
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1125kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Lovfritidshem 6-12 år
En avgift tas ut med 50 kr/dag.

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Inkomsttaket är 56 250 kr/månad.