Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Avgifter och regler

Den avgift du betalar för barnomsorgen styrs av maxtaxan. Kommunen är skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet från det barnet fyllt ett år.

Taxan beräknas på hushållets inkomster. För gifta/sambor räknas bådas inkomst oavsett om barnet är gemensamt eller inte. Du ska skriva in familjens sammanlagda inkomst före skatt. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften som då baseras på maxtaxan. När din inkomst ändras behöver du uppdatera dina inkomstuppgifter, det gör du via vår e-tjänst.

Arbetslösa eller föräldralediga föräldrar

Barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka. Vanlig barnomsorgsavgift tas ut.

Avgiftsfri, allmän förskola

Från och med att ditt barn fyller tre år omfattas barnet av rättigheten att från höstterminen gå i avgiftsfri, allmän förskola.  

Verksamheten omfattar 525 timmar om året, vilket motsvarar 15 timmar per helgfri vecka, under grundskolans terminer. Barnet har samma lovdagar som skolbarnen.

Vänder sig i första hand till barn vars föräldrar är hemmavarande. Tiden fördelas inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Tiden kan inte ändras från vecka till vecka. 

Taxa och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Pdf, 320.2 kB.


Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare

Telefon: 0585-487 00, telefontid mån-fre kl. 08.00 -11.30
E-post: barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se


E-faktura

Med e-faktura så får du fler räkningar samlade på samma ställe och bättre översikt. Det sparar på miljön och gör din vardag lite mer smidig. Hittar du inte funktionen i din bankapplikation, testa att logga in via webbläsaren istället. Anmäl dig till e-faktura hos din internetbank.

Aktuell taxa från 2023-01-01

Aktuell taxa gällande från 2023-01-01—2023-12-31

Avgift förskola barn 1-2 och pedagogisk omsorg
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1645 kr per månad
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 1097 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 548 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Avgift förskola barn 3-5 år (allmän förskola)
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1097 kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Avgift fritidshem 6-12 år
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1097kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Lovfritidshem 6-12 år
En avgift tas ut med 50 kr/dag.

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.
Inkomsttaket är 54 830 kr/månad.