Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ett barn leker med vatten och en hink.

Ansök eller säg upp plats

För att ansöka om en plats på förskola, i pedagogisk omsorg eller på fritids använder du dig av blanketten nedan.

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Inkomstredovisning

Tillsammans med ansökan om barnomsorg ska hushållets sammanlagda bruttoinkomst redovisas. Vad platsen kostar beror på hur mycket barnet är på förskolan enligt inlämnat schema och vilka sammanlagda inkomster som hushållet har.

Blankett för inkomstredovisning Pdf, 330.5 kB.

Taxan beräknas på hushållets inkomster. För gifta/sambor räknas bådas inkomst oavsett om barnet är gemensamt eller inte. Du ska skriva in familjens sammanlagda inkomst före skatt. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften som då baseras på maxtaxan. Om din inkomst ändras så ska du skicka in en ny blankett.

Lämna in schema för barnets tider på förskola, pedagogisk omsorg eller fritids

Inskolningsperioder

Inskolning till förskola/pedagogisk omsorg ska ske under januari, april, augusti eller november månad. Inskolning är avgiftsbelagd och kan pågå upp till 2 veckor.

Uppsägning av plats

Du säger upp platsen genom att skicka in en blankett om uppsägning. Uppsägningstiden är två månader. Tiden räknas från den dag uppsägningen har inkommit till kommunen.

Avgiften måste alltid betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte.

Säg upp plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids

Vid arbetslöshet har barnet inte rätt till fritidshem. I detta fall gäller inte uppsägningstiden.

Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare

Telefon: 0585-487 00, telefontid mån-fre kl. 08.00 -11.30
E-post: barnomsorgshandlaggare@lekeberg.se