Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Ett barn leker med vatten och en hink.

Ansök eller säg upp plats

För att ansöka om en plats på förskola, i pedagogisk omsorg eller på fritids skickar du in en ansökningsblankett.

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Ansökningsblanketten kan du även hämta hos Information Lekeberg i kommunhusets reception på Torget i Fjugesta.

Inkomstredovisning

Tillsammans med ansökan om barnomsorg ska hushållets sammanlagda inkomst redovisas. Vad platsen kostar beror på hur mycket barnet är på förskolan enligt inlämnat schema och vilka sammanlagda inkomster som hushållet har.

Blankett för Inkomstuppgift

Taxan beräknas på hushållets inkomster. För gifta/sambor räknas bådas inkomst oavsett om barnet är gemensamt eller inte. Du ska skriva in familjens sammanlagda inkomst före skatt. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften som då baseras på en inkomst på 43 760 kronor i månaden. Om din inkomst ändras så ska du skicka in en ny blankett.

Bidrag och ersättning som räknas som inkomst

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktig livränta
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den den del som utgör arvode (merutgifter ska inte tas med)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

Lämna in schema för barnets tider på förskola, pedagogisk omsorg eller fritids

Uppsägning av plats

Du säger upp platsen genom att skicka in en blankett om uppsägning. Uppsägningstiden är två månader. Tiden räknas från den dag uppsägningen har registrerats hos kultur- och bildningsförvaltningen.

Avgiften måste alltid betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte.

Säg upp plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids.

Vid arbetslöshet har barnet inte rätt till fritidshem. I detta fall gäller inte uppsägningstiden.