Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Ett barn leker med vatten och en hink.

Ansök eller säg upp plats

Ansökan om barnomsorg görs till Kultur- och bildningsförvaltningen.

Ansökningsblatt samt andra blanketter gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns att ladda ner på kommunens hemsida samt hos Information Lekeberg.

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Inkomstredovisning

Tillsammans med ansökan om barnomsorg ska hushållets sammanlagda inkomst redovisas. Avgiftens storlek beror på barnets närvarotid enligt inlämnat schema och hushållets sammanlagda inkomster. Anvisningar för inkomstuppgift finns här.PDF

Blankett för Inkomstuppgift

Blankett för Schema

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för barn i förskola/pedagogisk omsorg är två månader. Tiden räknas från den dag uppsägningen har registrerats hos Kultur- och bildningsförvaltningen.

Avgiften måste alltid betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte.

Blankett för Uppsägning

Undantag gällande fritidshem

Undantag vid fritidshem: Vid arbetslöshet har barnet inte rätt till fritidshem. I detta fall gäller inte uppsägningstiden.