Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Allmän förskola

Från och med att ditt barn fyller tre år omfattas barnet av rättigheten att från höstterminen gå i avgiftsfri, allmän förskola 525 timmar per år under grundskolans terminer.

Avgiftsfri, allmän förskola

Vad är avgiftsfri, allmän förskola?

Avgiftsfri, allmän förskola är en del av förskolan och inte en särskild verksamhet.

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats men det är frivilligt att delta.

Den gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år.

Allmän förskola erbjuds under 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar per helgfri vecka, under grundskolans terminer. Barnet har samma lovdagar som skolbarnen. Läsårets förläggning.

Vem vänder sig avgiftsfri, allmän förskola till?

Allmän förskola vänder sig i första hand till barn vars föräldrar är hemmavarande.

När pågår avgiftsfri, allmän förskola?

Vårdnadshavarna kan själva fördela tiden inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Den valda tiden fylls i på en schemablankett som sedan lämnas till förskolan. Tiden gäller tillsvidare och kan inte ändras från vecka till vecka.

Avgiftsbelagd förskola för barn 3-5 år

För vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga med annat barn finns alternativet att välja en avgiftsbelagd placering.

Avgiften är då reducerad i förhållande till avgiften för de yngre barnen i förskolan.

Barn till föräldralediga och arbetssökande:

Barn har rätt till 15 timmars placering året runt med undantag för den andre vårdnadshavarens semester eller annan ledighet.

Vårdnadshavare kan själva fördela tiden inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Den valda tiden registreras via appen Tieto edu. Tiden gäller sedan tillsvidare och kan inte ändras från vecka till vecka.

Bra att veta:

Vårdnadshavare kan inte ersätta förlorad tid genom att byta dagar, exempelvis vid sjukdom, röda dagar eller annan ledighet

Det är viktigt att passa tider vid hämtning och lämning utifrån de valda tiderna.

Vårdnadshavarna ansvarar för transport till och från den allmänna förskolan.

Barn till förvärvsarbetande och studerande vårdnadshavare:

Den allmänna förskolan ingår i den ordinarie verksamheten.

Arbetstid plus eventuell restid ligger till grund för barnets placeringstid. Om barnets placeringstid understiger 525 timmar per år erbjuds tid upp till 15 timmar per vecka under grundskolans terminer.

Byte mellan avgiftsbelagd förskola och avgiftsfri, allmän förskola:

För byte mellan avgiftsbelagd och avgiftsfri, allmän förskola krävs en skriftlig anmälan Pdf, 197.2 kB..

Anmälan till avgiftsfri, allmän förskola ska ske minst en månad innan önskat byte.

Byte till avgiftsbelagd förskola ska göras så snart ändrade förhållanden blivit kända. Avgift kan då debiteras i efterhand.