Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Förskola

I kommunen finns ett 10-tal förskolor som drivs både i kommunal och privat regi. Förskolan ska strimulera barns utveckling och lärande och arbetar enligt läroplanen för förskolan. Vi erbjuder även pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

I kommunen finns ingen nattöppen förskola.

Allmän förskola

Kostnadsfri allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 525 timmar per år under grundskolans terminer vilket motsvarar 15 timmar i veckan.

Förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg som gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera. Förskolan ska genom ett kvalificerat pedagogiskt arbete utveckla barnets förmågor i många olika avseenden och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läroplan för förskolan på Skolverkets webbplats

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning som innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. För att säkerställa förskolans kvalitet arbetar vi systematiskt med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kostnadsfri allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 525 timmar per år under grundskolans terminer. Det motsvarar 15 timmar per helgfri vecka. Barnet har samma lovdagar som skolbarnen.

Avgiftsfri, allmän förskola

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats men det är frivilligt att delta.

Den gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år.

Vem vänder sig avgiftsfri, allmän förskola till?

Allmän förskola vänder sig i första hand till barn vars föräldrar är hemmavarande.

När pågår avgiftsfri, allmän förskola?

Vårdnadshavarna kan själva fördela tiden inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Den valda tiden fylls i på en schemablankett som sedan lämnas till förskolan. Tiden gäller tillsvidare och kan inte ändras från vecka till vecka.

Avgiftsbelagd förskola för barn 3-5 år

För vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga med annat barn finns alternativet att välja en avgiftsbelagd placering.

Avgiften är då reducerad i förhållande till avgiften för de yngre barnen i förskolan.

Barn till föräldralediga och arbetssökande:

Barn har rätt till 15 timmars placering året runt med undantag för den andre vårdnadshavarens semester eller annan ledighet.

Vårdnadshavare kan själva fördela tiden inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. Den valda tiden registreras via appen Tieto edu. Tiden gäller sedan tillsvidare och kan inte ändras från vecka till vecka.

Bra att veta:

Vårdnadshavare kan inte ersätta förlorad tid genom att byta dagar, exempelvis vid sjukdom, röda dagar eller annan ledighet

Det är viktigt att passa tider vid hämtning och lämning utifrån de valda tiderna.

Vårdnadshavarna ansvarar för transport till och från den allmänna förskolan.

Barn till förvärvsarbetande och studerande vårdnadshavare:

Den allmänna förskolan ingår i den ordinarie verksamheten.

Arbetstid plus eventuell restid ligger till grund för barnets placeringstid. Om barnets placeringstid understiger 525 timmar per år erbjuds tid upp till 15 timmar per vecka under grundskolans terminer.

Byte mellan avgiftsbelagd förskola och avgiftsfri, allmän förskola:

För byte mellan avgiftsbelagd och avgiftsfri, allmän förskola krävs en skriftlig anmälanPdf, 197.2 kB..

Anmälan till avgiftsfri, allmän förskola ska ske minst en månad innan önskat byte.

Byte till avgiftsbelagd förskola ska göras så snart ändrade förhållanden blivit kända. Avgift kan då debiteras i efterhand.