Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ung Peng

Är du mellan 13-25 år och har en idé om att ordna ett kulturarrangemang för ungdomar? Ansök då om stipendiet Ung Peng. Ung Peng är ett samarbete mellan Region Örebro län och några av länets kommuner.

Mer information och webbformulär för ansökan och redovisning finns på Region Örebro läns hemsida.


Vad är Ung Peng?

Ung peng är ett stipendium som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-25 år. Det kan vara ett kulturarrangemang inom musik, dans, teater, konst, film, poesi eller något annat! 6 000 kronor är maxbeloppet som betalas ut per ansökan.

Vem kan söka Ung Peng?

Du som är 13-25 år och bosatt i Örebro län kan söka. Du som söker ska vara den som i huvudsak står för idé samt genomför arrangemanget. Enskilda personer, grupper eller ungdomsföreningar kan söka.

För vad kan man söka?

Ett projekt eller en idé inom kulturområdet som du vill genomföra för andra ungdomar i Lekeberg. Arrangemanget/aktiviteten ska vara öppen för alla (åldersgräns ok i vissa fall), drogfri, får inte innehålla religiös eller partipolitisk propaganda och ska genomföras i Lekebergs kommun på offentlig plats.

Ansökan och redovisning

Du ansöker om stipendiet via ett webbformulär och när arrangemanget/aktiviteten är genomförd gör du en redovisning via ett webbformulär.
Mer information och webbformulär för ansökan/redovisning finns på Region Örebro läns hemsida

När får man svar?

När vi tagit emot ansökan får du inom tre dagar en kopia av ansökan via e-post. Inom fem dagar kontaktar vi dig för att gå igenom ansökan. Om ansökan godkänns får du utbetalningen innan arrangemanget/aktiviteten genomförs.