Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Ungdomsledarpris 2019

Nu är årets Ungdomsledarpristagare är utsedd!
Kultur- och bildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 26 mars
Kim Palmroth, Gropens IF till 2019 års Ungdomsledarpristagare.

Nämndens motivering:

Kim har i många år varit aktiv i Gropens IF och innan dess i Lekebergs innebandyförening.
Kim gör och har gjort mycket för barn och unga i föreningarna. Han är dessutom aktiv i
Fjugesta IF där han är med och bygger upp föreningens fotbollslag igen. Kim är en god
förebild och bemöter barn och unga på ett föredömligt sätt. Kim är en engagerad ledare
som tar ansvar och lägger ner kraft och energi på sitt ledaruppdrag och är mycket
uppskattad och omtyckt av såväl barn och unga som föräldrar.

Trots att Kim arbetar på annan ort åker han hem två kvällar i veckan för att vara innebandy-
tränare för barn och unga. Detta sammantaget gör att Kim är en värdig mottagare av 2019 års Ungdomsledarpris.Information om kommunens ungdomsledarpris:

Kultur- och bildningsnämndens ungdomsledarpris är avsett att gå till en person eller förening som särskilt har bidragit till ett levande utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdom i Lekebergs kommun. Insatsen ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kr. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt fritidsändamål för barn och ungdom och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

StatuterPDF

Lämna förslag till pristagare

Allmänheten välkomnas att lämna förslag till ungdomsledarpristagare och nomineringar till pristagare kan lämnas löpande under året till Kultur- och bildningsförvaltningen. Beslut om pristagare fattas av Kultur- och bildningsnämnden under mars-april.

Inlämnade nomineringar ska innehålla motivering till varför han/hon/förening ska erhålla priset samt kontaktuppgifter till den nominerade. Det ska också finnas tydliga kontaktuppgifter till den person som lämnat in nomineringen.

Blankett att använda för nominering. Blankett finns även att hämta hos Information Lekeberg i kommunhuset i Fjugesta.

Förnyad nominering

Har du tidigare år lämnat nominering till ungdomsledarpristagare måste du, för att nomineringen
fortfarande ska vara aktuell, förnya din nominering.
För förnyelse av nominering använder du samma blankett som för nominering (se ovan).
I motiveringen skriver du, Förnyelse av nominering. På blanketten ska det också framgå om några uppgifter har ändrats.


Postadress: Kultur- och bildningsförvaltningen, 716 81 Fjugesta