Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Ungdomsledarpris 2020

Kultur- och bildningsnämndens ungdomsledarpris är avsett att gå till en person eller förening som särskilt har bidragit till ett levande utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdom i Lekebergs kommun. Insatsen ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kr. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt fritidsändamål för barn och ungdom och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

StatuterPDF

Lämna förslag till pristagare

Allmänheten välkomnas att lämna förslag till ungdomsledarpristagare och nomineringar till pristagare kan lämnas löpande under året till Kultur- och bildningsförvaltningen. Beslut om pristagare fattas av Kultur- och bildningsnämnden under mars-april.

Inlämnade nomineringar ska innehålla motivering till varför han/hon/förening ska erhålla priset samt kontaktuppgifter till den nominerade. Det ska också finnas tydliga kontaktuppgifter till den person som lämnat in nomineringen.

Här nominerar du din kandidat

Du kan även hämta en fysisk blankett hos Information Lekeberg, kommunhuset i Fjugesta. 

Förnyad nominering

Har du tidigare år lämnat nominering till ungdomsledarpristagare måste du, för att nomineringen fortfarande ska vara aktuell, förnya din nominering. För förnyelse av nominering använder du samma blankett som för nominering (se ovan). I motiveringen skriver du, Förnyelse av nominering. På blanketten ska det också framgå om några uppgifter har ändrats.

Postadress: Kultur- och bildningsförvaltningen, 716 81 Fjugesta