Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Kulturpris 2019

Nu är årets kulturpristagare utsedd!
Kultur- och bildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 26 mars
Ingrid Thorin, Fjugesta Vävstuga till 2019 års Kulturpristagare.

Nämndens motivering:

Sedan 2008 har Ingrid Thorin varit ordförande i den ideella föreningen Fjugesta Vävstuga.
Många är de timmar Ingrid har lagt ner på, att genom ett inspirerande, engagerat, tydligt
och positivt ledarskap, utveckla föreningen, dess verksamhet och skapa intresse för
vävkonsten. Bland annat har det bidragit till att sätta Fjugesta Vävstuga på kartan och
föreningen får ofta ta emot studiebesök från hela landet.

Enligt stadgarna är ett av föreningens syften att föra vävkonsten vidare till kommande
generationer och detta görs bland annat genom att erbjuda ungdomar att väva hos Vävstugan
under loven, men också genom att erbjuda nyanlända kvinnor att komma och väva några
timmar i veckan. Och genom att gamla mönster bevaras och nya skapas blir verksamheten
framåtsträvande och aktuell.
Ingrid ger mycket av sin kunskap och energi och är en stor inspirationskälla för medlemmarna
som bidrar till göra Vävstugan till en social mötesplats där kropp och själ mår bra. För sin kulturgärning erhåller Ingrid Thorin 2019 års Kulturpris.


Information om kommunens kulturpris:

Kultur- och bildningsnämndens kulturpris är avsett att gå till en person eller förening som under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kronor. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt kulturändamål och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

StatuterPDF

Lämna förslag till pristagare

Allmänheten välkomnas att lämna förslag till kulturpristagare och nomineringar till pristagare kan lämnas löpande under året till  Kultur- och bildningsförvaltningen.
Beslut om pristagare fattas av Kultur- och bildningsnämnden under mars-april.

Inlämnade nomineringar ska innehålla motivering till varför han/hon/förening ska erhålla priset samt kontaktuppgifter till den nominerade. Det ska också finnas tydliga kontaktuppgifter till den person som lämnat in nomineringen.

Blankett som ska användas för nominering. Blankett finns även att hämta hos Information Lekeberg i kommunhuset i Fjugesta. 

Förnyad nominering

Har du tidigare år lämnat nominering till kulturpristagare måste du, för att nomineringen fortfarande ska vara aktuell, förnya din nominering.
För förnyelse av nominering använder du samma blankett som för nominering (se ovan).
I motiveringen skriver du, Förnyelse av nominering. På blanketten ska det också framgå om några uppgifter har ändrats.

Postadress: Kultur- och bildningsförvaltningen, 716 81 Fjugesta