• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Kulturpris 2019

Kultur- och bildningsnämndens kulturpris är avsett att gå till en person eller förening som under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kronor. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt kulturändamål och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

StatuterPDF

Lämna förslag till pristagare

Allmänheten välkomnas att lämna förslag till kulturpristagare och nomineringar till pristagare kan lämnas löpande under året till  Kultur- och bildningsförvaltningen.
Beslut om pristagare fattas av Kultur- och bildningsnämnden under mars-april.

Sista dag för nominering 2019 är 17 mars 2019.

Inlämnade nomineringar ska innehålla motivering till varför han/hon/förening ska erhålla priset samt kontaktuppgifter till den nominerade. Det ska också finnas tydliga kontaktuppgifter till den person som lämnat in nomineringen.

Blankett som ska användas för nominering. Blankett finns även att hämta hos Information Lekeberg i kommunhuset i Fjugesta. 

Förnyad nominering

Har du tidigare år lämnat nominering till kulturpristagare måste du, för att nomineringen fortfarande ska vara aktuell, förnya din nominering.
För förnyelse av nominering använder du samma blankett som för nominering (se ovan).
I motiveringen skriver du, Förnyelse av nominering. På blanketten ska det också framgå om några uppgifter har ändrats.

Sista dag för förnyad nominering 2019 är 17 mars 2019.

Postadress: Kultur- och bildningsförvaltningen, 716 81 Fjugesta