Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Var hör jag hemma?

Vad anslagstavlor berättar om Örebro län

Utställning i Lekebergs utställningshall

7 april - 3 maj

Utställningen öppnas 7 april, kl 14.00 av Maria Sedell och Staffan Ekegren samt Marcus Drotz
från Örebro läns museum

Under 2017 har Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren,
författare, rest runt i Örebro län och dokumenterat anslagstavlor i stad och på landsbygd.

Med anslagstavlorna som utgångspunkt har de sedan knutit kontakt med människor,
gett röst åt deras liv i bygder och bostadsområden. Resan och människornas berättelser har
blivit en utställning som fått titeln Var hör jag hemma? En utställning som väcker frågor
kring medbestämmande och inflytande – demokratiska grundfrågor som är brännande aktuella.

Utställningen är framtagen av Maria Sedell och Staffan Ekegren och producerad av Örebro läns museum.

Välkommen önskar Kultur- och fritidsavdelningen

AffischPDF

Senast publicerad: 2019-04-08