Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunfullmäktige

Du är välkommen att ta del av kommunfullmäktiges sammanträde, antingen på plats som åskådare eller via direktsändning.

Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per år.

  • 24 februari
  • 27 april
  • 15 juni
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 30 november

Mötena hålls i Hidinge skolas matsal och webbsänds så att alla kan ta del av vad som sägs och beslutas.
Det går att titta direkt eller i efterhand. Du kan även vara med som åskådare på plats.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

Dagordning och handlingar

Inför varje kommunfullmäktige skickas handlingar ut till de ledamöter som sitter i kommunfullmäktige. Handlingarna, som publiceras på hemsidan en vecka innan mötet, kan även du läsa och ta del av. I dagordningen finns information om vilka ärenden som ska tas upp för beslut. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, taxor och avgifter samt svarar på motioner som kommit in till kommunen.

Handlingar till kommunfullmäktige.

Senast publicerad: 2020-10-08