Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunfullmäktige

Sex gånger per år sammanträder politikerna i kommunfullmäktige för att fatta beslut som rör dig som bor i kommunen. Alla sammanträden webbsänds, du kan titta live eller i efterhand.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2021

  • 1 mars 2021
  • 26 april 2021
  • 14 juni 2021
  • 27 september 2021
  • 25 oktober 2021
  • 29 november 2021

Mötena hålls i Hidinge skolas matsal och webbsänds så att alla kan ta del av vad som sägs och beslutas. Det går att titta direkt eller i efterhand.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

Vad är kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen och går att jämföra med riksdagen på central nivå. De som sitter i kommunfullmäktige är valda av de som bor i kommunen. Antalet röster partiet får styr sedan hur många mandat, platser, de får i kommunfullmäktige.

I Lekebergs fullmäktige finns 35 platser. Lekebergs kommun styrs sedan valet 2018 av Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Dagordning och handlingar - så vet du vad de ska besluta om på mötet

Inför varje kommunfullmäktige skickas handlingar ut till de ledamöter som sitter i kommunfullmäktige. Handlingarna, som publiceras på hemsidan en vecka innan mötet, kan även du läsa och ta del av. I dagordningen finns information om vilka ärenden som ska tas upp för beslut. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, taxor och avgifter samt svarar på motioner som kommit in till kommunen.

Handlingar till kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund under covid-19

På varje kommunfullmäktige har du som bor i kommunen möjlighet att ställa frågor till politikerna. För att minska risken för smittspridning av covid-19 så uppmanar vi alla att titta på mötet via webbsändningen istället för att komma till Hidinge skola.

För att medborgare i kommunen ändå ska ges chansen att ställa frågor till förtroendevalda finns det nu möjlighet att mejla in din fråga i förväg. Frågorna kommer att läsas upp på kommunfullmäktige och besvaras av ansvarig politiker på mötet. Svaret på din fråga kommer också att skickas till den mailadress som frågan kommit ifrån.

Mejla din fråga till kommunstyrelsen@lekeberg.se senast fredagen innan kommunfullmäktige sammanträder. Märk mejlet med ”Fråga till kommunfullmäktige”.

Senast publicerad: