Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Informationsträff om publika laddstationer och Klimatklivet!

I Lekebergs kommun finns ett behov av att utöka antalet publika laddstationer för elbilar. Tack vara Klimatklivet kan du nu söka upp till 70% stöd för installation av dessa stationer. Stödet ges genom Klimatklivet och för att kunna söka kan du eventuellt behöva anmäla platsen som anbud under perioden 23 augusti till 2 september 2022.

Denna informationsträff är för dig som är intresserad av att öppna publika laddstationer. Träffa bland annat Åsa Ödman från Klimatklivet (Länsstyrelsen) och Mats Brengdahl, Energi- och klimatrådgivare (Region Örebro län). Du får reda på vad som gäller, vilka alternativ som finns och hur du kan gå tillväga. Självklart får du även ställa dina frågor.


Var: Kommunhuset i Fjugesta, Bangatan 7.
Datum: Måndag 22 augusti
Tid: Kl, 9:30-11:00


Har du redan nu frågor? Skicka de gärna i samband med anmälan, så bra svar kan förberedas.
Anmälan: Namn på samtliga deltagare, företag/verksamhet och ev matpreferenser till:

albin.mauritzon@lekeberg.se


Sista anmälan: 16 augusti

Senast publicerad: