Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Digital träff: Samtalscirklar och stöd för dig med postcovid

Tessan Nordeman, Sensus-anställd som drabbades av covid-19 i juni 2020 och efter det haft postcovid med ca 35 olika besvär och symtom, startade tidigt samtalscirklar för drabbade. Hon berättar om hur en samtalscirkel kan gå till, vikten av stöd från omgivningen och vilka teman som varit mest aktuella för grupperna.

Datum: 17 april
Tid: 17:30-18:30
Plats: Digitalt, du får en länkt till Zoom innan träffen.
Pris: Gratis
Anmälan: https://www.sensus.se/anmal/400839/

Arrangör: Sensus studieförbund, www.sensus.se

Senast publicerad: