Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Så hanterar vi dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen

GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018.

I och med detta krävs det att Lekebergs kommun tydligt
visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Om du är låntagare på biblioteket behöver vi spara
och behandla följande personuppgifter om dig:

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post
  • personnummer
  • låntagar-id
  • lånekortsnummer
  • låntagarkategori

Du måste lämna personuppgifter samt uppvisa legitimation
för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och du kan
avsluta ditt lånekonto när du vill och få uppgifterna om dig raderade.

Här kan du läsa mer om hur Lekebergs kommun behandlar dina personuppgifter

 

Uppgifter om dina lån och beställningar omfattas av sekretess
enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.

 

Senast publicerad: 2018-05-29