Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Lovverksamhet

Senast 24 maj vill vi ha in anmälningar till årets sommarlovsprogram. Du anmäler aktiviteter via vår e-tjänst.

Lovprogrammet tas fram av Lekebergs kommun i samarbete med föreningar, studieorganisationer och andra aktörer som vill bidra till att barn och ungdomar i kommunen erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter under skolloven. Lovprogrammet ska innehålla aktiviteter som är öppna och kostnadsfria för alla barn och ungdomar. Lovprogrammet publiceras på lekeberg.se

Nu är det dags att anmäla aktivitet till sommarlovet 2024.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 24 maj.

Om du har frågor som berör kommunens lovverksamhet är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsavdelningen via tfn: 0585-487 00.

Nyhet! Lovbidrag

Bidrag till aktivitet för barn och unga.

För att beviljas lovbidrag på 2 000 kr måste nedanstående punkter uppfyllas.

 • Aktiviteten ska vara prova-på karaktär.
 • Verksamheten ska pågå under sommarlov.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.

Lovverksamhet som bokas i kommunala anläggningar är kostnadsfritt.
Bidraget kan beviljas till en aktivitet per förening.

Syfte

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att skapa kostnadsfria och meningsfulla aktiviteter för barn och unga.

Vem kan ansöka, hur och vad kan söka för?

 • Samtliga ideella föreningar i Lekebergs kommun.
 • Ansökan skickas in senast 2024-05-24.
 • Ansökan av bidrag görs i samband med anmälan av lovaktivitet under rubriken ”Övrigt”. Anmälan görs via e-tjänsten.
 • Bidraget gäller för kostnader till både förberedelser och genomförande av aktiviteter.
 • Exempel på kostnader är ledararvode, lokalhyra och förbrukningsmaterial.
 • Kostnader för entréavgifter och resor kommer inte att beviljas.

Villkor

 • Föra närvarolista över antal deltagare samt antal ledare.
 • Bidrag får inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • För barn och unga 6–25 år (Aktiviteten kan vara åldersuppdelad)
 • Genomföras i Lekebergs kommun.
 • Vara öppen för alla, inte bara medlemmar.
 • Aktivitet som finansieras av bidraget och genomförs på lov ska anmälas till Lekebergs kommun via e-tjänst.
 • Kommunen ansvarar för att publicera lovprogrammet via tex infomentor, hemsida och sociala medier.
 • I övrigt gäller villkor för bidrag enligt dokumentet för föreningsbidragsregler.

Bidrag och stöd - Lekebergs kommun

Redovisning och uppföljning

Efter genomförd aktivitet ska föreningen rapportera statistik över antal deltagare samt antal ledare. Kultur- och fritidsavdelningen kommer begära in statistik efter lovvecka.