Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Gång- och cykelöverfart inkl övergångsställe på Vretalundsvägen 2018-10-10

Mullhyttans Gräv har på ToS uppdrag anlagt GC-väg från befintlig GC-väg längs Vretalundsvägen över samma väg till infart vid fsk Lär-Kan. Övergångsställe över vretalundsvägen anläggs i samband med detta.

Garantiåtgärder på va-ledning Kvistbro-Gropen - 2018-08-28

Ansvarig entreprenör har utfört kompletterande anläggningsarbeten på va-anläggnigen i Kvistbro-Gropen. Åtgärderna är garantiarbeten i syfte att rätta till brister som konstaterats, bl a i samband med besiktning av anläggningen.
Arbeten har gjorts på avloppsledningssystem och pumpstation. En vattenläcka i Gropen har också lagats.

/ Teknik och service

Flytt/omläggning av dricksvattenledning - 2018-06-30

Kommunen har flyttat på befintlig dricksvattenledning i syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i området mellan Vattenverket och Domrarringsvägen.

Ny asfaltsbeläggning på del av Storgatan - 2018-06-30

Del av Storgatan/Södergatan har fått ny asfaltsbeläggning. Detta är en del av planerat gatuunderhåll och efterarbeten från flytt av elstation nedanför Fjugesta Järn och Färg AB.

Ny asfaltsbeläggning på Porsgatan - 2018-05-30

Del av Porsgatan har fått ny/kompletterande asfaltsbeläggning.