Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Anmälan om grävarbeten i Lekebergs kommun (öppningsanmälan)

Anmälan om all typ av arbeten som innebär ingrepp i infrastrukturen på allmän platsmark (gator, trottoarer, parkytor m.m.) ska göras till kommunen enligt nedan. Utföraren är den som normalt återställer allmän platsmark till befintligt skick. Utföraren är själv ansvarig för att upprätta TA-plan samt att göra erforderlig kontroll avseende ledningsförekomst (Ledningskollen, kommunen).

Innan grävarbeten eller andra jämförbara arbeten får påbörjas på kommunens allmänna platsmark ska berörd entreprenör/aktör skriva teckna avtal avseende kommunens Gräv- och återställandeavtal.

Anmälan görs genom att fylla i blanketten nedan. Blanketten skickas till:

Lekebergs kommun
Stein-Tore Johnsen
Bangatan 7
716 81  Fjugesta 

Blankett: Anmälan om grävarbeten i Lekebergs kommunPDF

Frågor om anmälan, kontakta Stein-Tore Johnsen (gatuansvarig) Teknik och service via Information Lekeberg 0585-487 00.