Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anmälan om grävarbeten i Lekebergs kommun (öppningsanmälan)

Anmälan om all typ av arbeten som innebär ingrepp i infrastrukturen på allmän platsmark (gator, trottoarer, parkytor m.m.) ska göras till kommunen enligt nedan. Utföraren är själv ansvarig för att upprätta TA-plan samt att göra erforderlig kontroll avseende ledningsförekomst (Ledningskollen, kommunen).

Anmälan görs genom att maila till: information.lekeberg@lekeberg.se

Frågor om anmälan, kontakta Stein-Tore Johnsen (gatuansvarig) Teknik och service via Information Lekeberg 0585-487 00.