Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Trafik och gator

Kommunen är väghållare för ca 2,5 mil väg inom Lekebergs kommun. Övriga väghållare är Trafikverket, vägföreningar och vägsamfälligheter.

Aktuella trafikstörningar i kommunen informeras via nyheter på hemsidans startsida.

Skötsel av det kommunala vägnätet

Lekebergs kommun har inga egna resurser för skötsel och underhåll av det kommunala väg-, gatu- och cykelbanenätet. Skötsel och underhåll är upphandlat och genomförs av Närkefrakt ekonomisk förening (ramavtalsperiod 2016-2019).

Underhålls- och skötselavtalet omfattar: vinterväghållning, sandsopning, sandupptagning, potthålslappning, slåtter, maskinell ogräsrensning på hårdgjorda ytor, tining och tömning av rens- och dagvattenbrunnar.

Skötsel av det statliga vägnätet

Trafikverket ansvarar för underhåll och skötsel av det statliga vägnätet.

Statliga vägar är i grunden samtliga läns- och landsvägar. Inom Lekebergs kommun är även vissa gator/vägar i tätorterna statliga, dessa är:

 • Fjugesta Letstig
 • Storgatan i Fjugesta
 • Fjugesta Byväg
 • Fjugesta kyrkväg, del av Bergsgatan i Fjugesta
 • väg 562 (Lannavägen)
 • väg 566 (Hidingevägen)
 • väg 567 (Vretavägen)
 • väg 565 (Sälvenvägen)
 • Mohultsvägen i Mullhyttan.

Trafikverkets kundtelefon: 0771-921 921 

Drivmedel

I kommunen finns fyra drivmedelsanläggningar, en bemannad och tre obemannade;

 • OKQ8 på Letstigen 17 i Fjugesta (Bemannad fullservicestation)
 • Qstar i Lekhyttan
 • Bilisten i Gropen
 • Green Petrolium i Mullhyttan