Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Trafik och gator

Kommunen är väghållare för ca 2,5 mil väg inom Lekebergs kommun. Övriga väghållare är Trafikverket, vägföreningar och vägsamfälligheter.

Aktuella trafikstörningar i kommunen informeras via nyheter på hemsidans startsida.

Skötsel av det kommunala vägnätet

Lekebergs kommun har inga egna resurser för skötsel och underhåll av det kommunala väg-, gatu- och cykelbanenätet. Skötsel och underhåll är upphandlat och genomförs av en entreprenör. Det gäller både sandupptagning, snöskottning och annat underhåll av gator.

Skötsel av det statliga vägnätet

Trafikverket ansvarar för underhåll och skötsel av det statliga vägnätet.

Statliga vägar är i grunden samtliga läns- och landsvägar. Inom Lekebergs kommun är även vissa gator/vägar i tätorterna statliga, dessa är:

  • Fjugesta Letstig
  • Storgatan i Fjugesta
  • Fjugesta Byväg
  • Fjugesta kyrkväg, del av Bergsgatan i Fjugesta
  • väg 562 (Lannavägen)
  • väg 566 (Hidingevägen)
  • väg 567 (Vretavägen)
  • väg 565 (Sälvenvägen)
  • Mohultsvägen i Mullhyttan.

Trafikverkets kundtelefon: 0771-921 921