Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Tillstånd och regler

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanelagt område.

På Polisens webbplats, polisen.se, kan du läsa om de gällande reglerna samt hitta den blankett som krävs för ansökan.

Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter

Som ett komplement och förtydligande avseende ordningen i Lekebergs kommun har Kommunfullmäktige beslutat om Lokala ordningsföreskrifter, dessa är senast reviderade 2017-02-27 (Diarienummer: KS 14-94), se ordingsföreskrifterna här: Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF


Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lekebergs kommun

Ordingsföreskrifter för torghandeln är beslutade i kommunfullmäktige 1997-04-10. Föreskrifterna finns i Örebro läns författningssamling med diarienummer: 18FS 1997:60.