Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Plantering.

Parker och grönområden

Nedan ges en allmän beskrivning av vilken funktion våra offentliga grönytor är tänkta att ha.

Gräsytor

Gräsets funktion är att vara användbar för aktiviteter, såsom lek, bollspel, mm. Gräsytan skall vara prydlig, hel, jämn och grön. Gräsklipp får inte ligga kvar i strängar eller högar. Gräset klipps enligt klass 1, 2 och 3.

  • Klass 1 = bruksgräs - klipps vid max 10cm och klipps ned till 5cm
  • Klass 2 = högvuxet gräs klipps vid max 15cm och klipps ned till 10cm
  • Klass 3 = högvuxet gräs som klipps med släntklipparen med varierande frekvens.

Ängsytor

Ängsytor och ytor med högväxande gräs finns på diverse platser oftast i utkanten av fastigheten. Dess funktion är att dels behålla en yta öppen, samt att bevara och /eller utöka den örtrikedom som finns på ytan.

Slåtterytor intill gator och vägar

Dessa ytor som finns speciellt vid vägkorsningar skall vara fria från sådan växtlighet som kan vara skymmande för trafiken, så de inte utgör någon trafikfara.

Planteringsytor , buskage och blomplanteringar

Det friväxande buskagets funktion är att vara till prydnad, skapa lä och ge rumskänsla. Klippta häckar och buskar skall ge ytan ett speciellt utseende genom sin form. De fungerar även som avgränsningar och ger viss insynsskydd.

Prydnadsbuskaget inkl klätterväxter, rosor skall i första hand vara estetiskt tilltalande.

Urnor och rabattytornas funktion ska vara att i första hand vara estetiskt tilltalande för kommuninnevånarna och besökare till vår kommun och vara ett vackert blickfång för betraktaren.

Träd och kvartersnära skogsmark

Träden fyller en viktig funktion i miljöhänseende. De ska vara estetiskt tilltalande och skapa en rumskänsla i den offentliga miljön. De ska fungera som ett trafikdämpande inslag, samtidigt som de även har en luftrenande effekt.

Den kvartersnära skogsmarkens funktion är att i första hand erbjuda rekreation nära bostaden.
Den skall vara en grönyta som inbjuder till lek och avkoppling.

Lekplatser

Lekplatsernas funktion är att locka och inspirera till olika former av lek. Den ska vara en säker plats där vuxna och barn ska känna sig trygga att vara. Säkerhetsbesiktning utförs 1 gång per år. Övrig kontroll sker en gång per vecka i samband med städning.

Hårdgjorda ytor

Ytornas funktion ska vara att underlätta för en säkrare framkomlighet. På vissa ytor kombineras framkomligheten med estetsikt tilltalande beläggning