Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Plantering.

Parker och grönområden

I kommunen finns olika grönområden som fyller olika funktioner.

Gräsytor

Gräsytor för aktiviteter, såsom lek, bollspel med mera. Här ska gräsytan helst vara hel och jämn.

Ängsytor

Ängsytor och ytor med högväxande gräs finns för att behålla en yta öppen, samt att bevara och/eller utöka den örtrikedom som finns på ytan.

Slåtterytor intill gator och vägar

Dessa ytor som finns speciellt vid vägkorsningar skall vara fria från sådan växtlighet som kan vara skymmande för trafiken, så de inte utgör någon trafikfara. Trafikverket ansvarar för att gräset klipps längs med statliga vägar.

Träd och kvartersnära skogsmark

Träden fyller en viktig funktion i miljöhänseende. De ska vara estetiskt tilltalande och skapa en rumskänsla i den offentliga miljön. De ska fungera som ett trafikdämpande inslag, samtidigt som de även har en luftrenande effekt.

Den kvartersnära skogsmarkens funktion är att i första hand erbjuda rekreation nära bostaden. Den skall vara en grönyta som inbjuder till lek och avkoppling.