Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Detaljplaner

Detaljplan behövs för att reglera markens användning och bebyggelsens utformning. En aktuell detaljplan är en trygghet för markägaren. Den ger under planens genomförandetid markägaren rättigheter att använda och bebygga marken i enlighet med detaljplanen. Detaljplan är också ett skydd mot icke önskvärda större förändringar i omgivningen då sådana inte kan genomföras utan stöd i detaljplanen.

Det är ett krav att detaljplan upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, enstaka byggnader vars användning får betydande påverkan på omgivningen eller förläggs inom områden med stor efterfrågan på mark och prövningen inte kan ske på annat sätt samt inom bebyggelseområden, som ska förändras eller bevaras. Arbetsprocessen vid upprättade av detaljplan är lagstadgad, för att garantera berörda rätt att ta del av och lämna synpunkter på förändringarna.

I Lekebergs kommun finns detaljplaner för de tre tätorterna Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. För Lanna pågår dessutom arbete med detaljplanering av nya områden. Detaljplaner finns också för områdena Gropen-Ökna, Hemsjön, Hidingebro, Kvistbro kyrka, Kvistbro-Sörbytorp, Torhyttan, Vassen och Vreta.

Detaljplaner för nedladdning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan för del av Fjugesta 1-2.pdf 398.4 kB 2014-11-21 13.28
Detaljplan på Hidinge Lanna 3-70 mfl.pdf 360.1 kB 2014-11-21 13.28
DP Kn-Sanna laga kraftl.pdf 8.7 MB 2014-11-21 13.28
DP Skrantåsen utställningshandling-F.pdf 1.5 MB 2014-11-21 13.28
DP-ändr LSS Laga kraft.pdf 3.7 MB 2014-11-21 13.28
Lanna DP Laga kraft-A1.pdf 1.3 MB 2014-11-21 13.28
Planbeskrivning.pdf 6.2 MB 2014-11-21 13.28
Plankarta DP Fjugesta 1-2.pdf 408 kB 2014-11-21 13.28
Pländr OKQ8 Laga kraft.pdf 3.3 MB 2014-11-21 13.28
Tillägg till plankarta DP Hidinge-Lanna 3-70.pdf 547.1 kB 2014-11-21 13.28