Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Städning/sopning av gator och trottoarer

Städning av gator sker en gång per år på våren då gatorna sopas och sandupptagning utförs. Fastighetsägarna ansvarar för sopning av intilliggande trottoarer.

För övrig städnig och renhållning så vädjar kommunen till alla kommuninnevånare och gäster att hjälpa til med den allmänna renhållnigen. Släng inte skräp på andra platser än i papperskorgar eller motsvarande. Tyvärr har vi inte ekonomiska resurser till att hålla en organisation som åker runt i kommunen och plockar skräp, för allas vår trevnad vädjar vi till alla bidra genom att inte skräpa ner.