Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Snöskottning och sandning

I Lekebergs Kommun är Maskinringen upphandlad utförare av kommunens gatu- och vägunderhåll vintertid.

Snöröjning utföres normalt vid 7-10 cm snödjup på bilvägar och på gång och cykelbanor vid 5 cm snödjup.
Snöröjning vid varierande snödjup kan också förekomma beroende på snöns beskaffenhet och närliggande väderprognoser.

Vid tveksamheter håller kommunen och entreprenören dialog.
Det är entreprenören som kallar ut röjningsfordonen

Snöröjning av trottoarer

Fastighetsägare som har sin fastighet mot gatan har också ansvaret för att snöröja och sanda trottoaren längs fastighetsgränsen.

När det gäller snöröjning av trottoarer längs Vallgatan, mellan Bergsgatan och Letstigen, så har den upphandlade utföraren detta i sitt uppdrag. Detta gäller även för trottoaren på Sveagatans norra sida.

Bortforsling av snö

Detta sker när det är fara för trafiksäkerheten.

Prioriteringsordning vid snöröjning i Fjugesta

Efter tidigare gjord prioritering (Vallgatan, Bergsgatan och pendlarparkering vid Sannabadet) är prioriteringen enligt följande; med tanke på skol- och förskolebarn:

  • Dammgatan, mellan Vallgatan och Storgatan
  • Nygatan, mellan Storgatan och Kyrkvägen
  • Ö:a Långgatan mellan Berggatan och Tegelgatan
  • Bangatan, mellan Bergsgatan och Bruksgatan
  • Tegelgatan, mellan Storgatan och Kyrkvägen
  • Skolgatan, från Berggatan via Furulidsgatan
  • Vändhakevägen, mellan Knistavägen och Bergavallen

Övriga gator röjs efter hand.

Sandning

Detta sker efter skottning efter samma prioriteringslista.

Som medborgare går det bra att hämta sand till att sanda trottoarer med, vid Klaessonhusets norra gavel på Vallgatan 43. Åk in genom grindarna och ta näst sista porten till höger.

Öppettiderna är vardagar kl. 7.00-16.00. Max 50 liter per hushåll.