Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Snöskottning och sandning

I Lekebergs Kommun är Maskinringen upphandlad utförare av kommunens gatu- och vägunderhåll vintertid.

Snöröjningen börjar vid ett snödjup om 5 cm på gång- och cykelvägar, och vid snödjup på 7 till 10 cm på bilvägar. Förutsatt att det slutat snöa. Detta kan även ske vid modd och drivbildning.

Snöröjning av trottoarer

Fastighetsägare som har sin fastighet mot gatan har också ansvaret för att snöröja och sanda trottoaren längs fastighetsgränsen.

När det gäller snöröjning av trottoarer längs Vallgatan, mellan Bergsgatan och Letstigen, så har den upphandlade utföraren detta i sitt uppdrag. Detta gäller även för trottoaren på Sveagatans norra sida.

Bortforsling av snö

Detta sker när det är fara för trafiksäkerheten.

Prioriteringsordning vid snöröjning i Fjugesta

Efter tidigare gjord prioritering (Vallgatan, Bergsgatan och pendlarparkering vid Sannabadet) är prioriteringen enligt följande; med tanke på skol- och förskolebarn:

  • Dammgatan, mellan Vallgatan och Storgatan
  • Nygatan, mellan Storgatan och Kyrkvägen
  • Ö:a Långgatan mellan Berggatan och Tegelgatan
  • Bangatan, mellan Bergsgatan och Bruksgatan
  • Tegelgatan, mellan Storgatan och Kyrkvägen
  • Skolgatan, från Berggatan via Furulidsgatan
  • Vändhakevägen, mellan Knistavägen och Bergavallen

Övriga gator röjs efter hand.

Sandning

Detta sker efter skottning efter samma prioriteringslista