Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Snöskottning och sandning

Under perioden 2016-2019 är Närkefrakt ekonomisk förening upphandlad utförare av kommunens gatu- och vägunderhåll. Kommunen har ingen egen organisation för detta.

Snöröjningen börjar vid ett snödjup om 5 cm på gång- och cykelvägar, när det gäller bilvägar skall snödjupet vara 7 till 10 cm för att röjningen skall gå igång. Förutsatt att det slutat snöa. Vid väderlek där det går från kallt till mildare och vägarna blir ”moddiga” samt vid drivbildning och dylikt startar kommunen också upp snöröjningen.

Snöröjning av trottoarer

Fastighetsägare som har sin fastighet mot gatan har också ansvaret för att snöröja och sanda trottoaren längs fastighetsgränsen.

OBS: När det gäller snöröjning av trottoarer längs Vallgatan, mellan Bergsgatan och Letstigen, så har den upphandlade utföraren detta i sitt uppdrag. Detta gäller även för den nyanlagda trottoaren på Sveagatans norra sida.

Bortforsling av snö

När snöfallen kommer tätt måste snö forslas bort, det görs för att öka trafiksäkerheten genom att vägbredden ökar, sikten blir bättre och det ger större möjlighet för fastighetsägarna att hålla rent på trottoarerna.

Prioriteringsordning vid snöröjning i Fjugesta

Efter tidigare gjord prioritering (Vallgatan, Berggatan inkl parkering Tulpanens skola och vid Sannabadet) är prioriteringen enligt följande; med tanke på skol- och förskolebarn:

  • Dammgatan, mellan Vallgatan och Storgatan
  • Nygatan, mellan Storgatan och Kyrkvägen
  • Ö:a Långgatan mellan Berggatan och Tegelgatan
  • Bangatan, mellan Berggatan och Bruksgatan
  • Tegelgatan, mellan Storgatan och Kyrkvägen
  • Skolgatan, från Berggatan via Furulidsgatan
  • Vändhakevägen, mellan Knistavägen och Bergavallen

Övriga gator röjes efter hand.