Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Papperskorgar och hundlatriner

Papperskorgar och hundlatriner finns utplacerade i kommunen, i huvudsak i Fjugesta, Hidinge-Lanna och Mullhyttan. Vid torget i Fjugesta och på Geijers äng finns dessutom "Röda sopstationer" där sopor till del kan separeras i syfte att möjliggöra återvinning.

Tömning av papperskorgar och hundlatriner sker normalt en gång per vecka. Kommunens Serviceenhet ansvarar för skötseln.

OBS 1: När det gäller hushålls återvinning av glas, plast, tidingar, kartong, metall m.m. så ska detta läggas i de Återvinningsstationer som finns vid Återvinningscentralen i Fjugesta, på ÅVS i Mullhyttan och på ÅVS i Lanna (bredvid Lanna bokcafé). Det är inte kommunen som hanterar återvinning, det är förpackningsindustriernas gemensamma organisation FTI som ansvarar för detta.

OBS 2: Avfallshanteringen sköts av Sydnärkes kommunalförbund. Från 2015 har ansvaret för kommunens avfallshantering tagits över av det för Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund, gemensamma kommunalförbundet.