Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående och kommande upphandlingar

Pågående/genomförda upphandling under 2019

Anläggande av VA-ledning inom VA-verksamhetsområde Vretavägen i Hidinge-Lanna. Tilldelning har beslutats till Adriansson Schakt & Transport AB. Utbyggnaden pågår och planeras vara klar 2019-05-30.

Pendlarparkering/bussvändplan i Skärmartorp (V Hidinge-Lanna). Upphandlingsprocess pågår. Anbudstiden har gått ut.

Ramavtal för underhålls- och servicearbeten på kommunens allmänna VA-anläggning. I denna upphandling kan man lämna anbud på hela eller delar av det som efterfrågas (t.ex. ledningsbyte, ledningsläggning, servicebyte, akuta reparationer av vattenläckor, spolning, filmning, relining mm.)

Aktuella upphandlingar finns att hitta i Visma TendSign

Kommande upphandlingar under 2019

Anläggande av dagvattendiken, dammar och våtmark i Fjugesta (förutsatt att statlig medfinansiering medges).

Ramavtal för beläggningsarbeten kommer att upphandlas under april 2019.

Ramavtal för undershålls- ochservicearbeten på kommunens VA-anläggning kommer att genomföras under april 2019.