Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Pågående och kommande upphandlingar

Genomförda upphandlingar under 2019

Anläggande av VA-ledning inom VA-verksamhetsområde Vretavägen i Hidinge-Lanna.

Pendlarparkering/bussvändplan i Skärmartorp (V Hidinge-Lanna). Avtal tecknat med Adrianssons Schakt & Transport AB.

Ramavtal för underhålls- och servicearbeten på kommunens allmänna VA-anläggning. Tilldelning sker till Maskinringen Ek förennig, Adrianssons Schakt & Transport AB samt Flush Rörinspektion AB. Avtal är tecknade och gäller t.o.m 2023-12-31.

Ramavtal för beläggnigsarbeten är genomförd. Tilldelning sker till Skanska AB. Avtal tecknat och gäller t.o.m 2023-12-31.

Pågående upphandlingar

Se nedan.

Aktuella upphandlingar finns att hitta i Visma TendSign

Kommande upphandlingar under 2020

Anläggande av dagvattendiken, dammar och våtmark i Fjugesta (förutsatt att statlig medfinansiering medges).

Ramavtal för miljö- och teknikkunsulttjänster.

Ramavatal för väghållning, främst vinterväghållning.

Ramavtal för skogsförvaltnig motsv.

Totalentreprenad ny gata, ca 100 m, i Fjugesta

Utförarentreprenad ny gatumark ca 500 m, va-nät, belysningsanläggnig m.m. i norra Fjugesta

Fordongsupphandling, fordon för hemstjänsten m.m.