Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående och kommande upphandlingar

Pågående/genomförda upphandling under 2019

Anläggande av VA-ledning inom VA-verksamhetsområde Vretavägen i Hidinge-Lanna. Tilldelning har beslutats till Adriansson Schakt & Transport AB. Utbyggnaden pågår och planeras vara klar 2019-05-30.

Pendlarparkering/bussvändplan i Skärmartorp (V Hidinge-Lanna). Avtal tecknat med Adrianssons Schakt & Transport AB. Arbeten påbörjas under sommaren 2019.

Ramavtal för underhålls- och servicearbeten på kommunens allmänna VA-anläggning. Tilldelnig sker till Maskinringen Ek förennig, Adrianssons Schakt & Transport AB samt Flush Rörinspektion AB. Avtal tecknas under juni månad 2019.

Ramavtal för beläggnigsarbeten är genomförd. Tilldelning sker till Skanska AB. Avtal tecknas under juni månad 2019.

Aktuella upphandlingar finns att hitta i Visma TendSign

Kommande upphandlingar under 2019

Anläggande av dagvattendiken, dammar och våtmark i Fjugesta (förutsatt att statlig medfinansiering medges).

Totalentreprenad avseende fortsatt utbyggnad av infrastruktur på Fjugesta södra genomförs under sommaren 2019. Tilldelningsbeslut bedöms kunna tas den 10/9 2019. Upphandlingen omfattar gatumark, gång-/cykelbana, belysnigsanläggning och VA.

Ramavtal för miljö- och teknikkunsulttjänster.

Ramavatal för väghållning, främst vinterväghållning.

Ramavtal för skogsförvaltnig motsv.