Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående och kommande upphandlingar

Genomförda upphandlingar under 2019

Anläggande av VA-ledning inom VA-verksamhetsområde Vretavägen i Hidinge-Lanna. Tilldelning har beslutats till Adriansson Schakt & Transport AB. Utbyggnaden pågår och planeras vara klar 2019-05-30.

Pendlarparkering/bussvändplan i Skärmartorp (V Hidinge-Lanna). Avtal tecknat med Adrianssons Schakt & Transport AB. Arbeten påbörjas under sommaren 2019.

Ramavtal för underhålls- och servicearbeten på kommunens allmänna VA-anläggning. Tilldelning sker till Maskinringen Ek förennig, Adrianssons Schakt & Transport AB samt Flush Rörinspektion AB. Avtal är tecknade och gäller t.o.m 2023-12-31.

Ramavtal för beläggnigsarbeten är genomförd. Tilldelning sker till Skanska AB. Avtal tecknat och gäller t.o.m 2023-12-31.

Pågående upphandlingar

Totalentreprenad avseende fortsatt utbyggnad av infrastruktur på Fjugesta södra genomförs under sommaren 2019 med senaste anbudsdag den 23/8. Tilldelningsbeslut bedöms kunna tas den 10/9 2019. Upphandlingen omfattar gatumark, gång-/cykelbana, belysningsanläggning och VA.

Aktuella upphandlingar finns att hitta i Visma TendSign

Kommande upphandlingar under 2019

Anläggande av dagvattendiken, dammar och våtmark i Fjugesta (förutsatt att statlig medfinansiering medges).

Ramavtal för miljö- och teknikkunsulttjänster.

Ramavatal för väghållning, främst vinterväghållning.

Ramavtal för skogsförvaltnig motsv.

Fordongsupphandling, fordon för hemstjänsten m.m.