Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Utveckling av Fjugesta Norra

Nu pågår utveckling av bostadsområdet närmast Bergaskogen i Fjugesta. Ett flertal tomter finns klara för bostadsbebyggelse och Mogatan, Västra Långgatan samt Bangatan kommer att byggas ut och förlängas.

Önskan att få bosätta sig i Fjugesta har ökat

Kommunen har haft byggklar mark här sedan 2004 då en ny detaljplan togs fram. Då önskan att få bosätta sig i Lekeberg och Fjugesta tätort kraftigt ökat de senaste åren har därför företaget OBOS förvärvat markområdet i syfte att etablera villabebyggelse enligt gällande detaljplan.

Skog i anslutning till naturreservatet kommer att tas ner

Under hösten kommer skog i området att tas ner för att göra plats åt villatomter och gator (röd samt blå markering på kartorna nedan). De träd som tas ner ligger i anslutning till naturreservatet Bergaskogen. Avverkning kommer att ske i både nordlig och västlig riktning fram till reservatet. Inga träd i naturreservatet kommer att avverkas. Den skog som tas ner för att utveckla Fjugesta norra ligger utanför naturreservatet. 

Flera gator i Fjugesta byggs ut

I samband med att Fjugesta norra utvecklas så kommer Mogatan och Bangatan att förlängas och bindas ihop. I slutet på Västra långgatan kommer en vändplan att byggas.

Kartbild med markeringar över utbyggnad av lokalgator.

Kartbilden visar utbyggnad av Mogatan, Bangatan och Västra Långgatan i Fjugesta. Observera att markeringen inte är exakt.

Villatomter

Området exploateras av OBOS och det är dem man ska vända sig till om man är intresserad av en tomt i området.

Karta med inritade tomter.

Klicka på bilden för att visa i större format.

Så påverkas du som bor i området

Boende i området kan möjligen komma att påverkas av byggtrafik och vid eventuella el- och VA-arbeten.

Röjningsarbetet påbörjas

Arbetet med avverkning av träd påbörjas onsdag 7 oktober.
Arbetet kräver att obehöriga håller ett säkerhetsavstånd på 100m till maskinerna.