Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Utveckling av Fjugesta Norra

Nu pågår utveckling av bostadsområdet närmast Bergaskogen i Fjugesta. Ett flertal tomter finns klara för bostadsbebyggelse och Mogatan, Västra Långgatan samt Bangatan byggs ut och förlängs.

Önskan att få bosätta sig i Fjugesta har ökat

Kommunen har haft byggklar mark här sedan 2004 då en ny detaljplan togs fram. Då önskan att få bosätta sig i Lekeberg och Fjugesta tätort kraftigt ökat de senaste åren har därför företaget OBOS förvärvat markområdet i syfte att etablera villabebyggelse enligt gällande detaljplan.

Skog i anslutning till naturreservatet har tagits ner

Under hösten 2020 gjordes plats åt villatomter och gator genom att träd togs ner i anslutning till Bergaskogen. Den skog som togs ner ligger utanför Bergaskogens naturreservat.

Flera gator i Fjugesta byggs ut

I samband med att Fjugesta norra utvecklas så kommer Mogatan och Bangatan att förlängas och bindas ihop. I slutet på Västra långgatan kommer en vändplan att byggas. Arbetet kommer igång den 1 april med start på Mogatan. Hela etappen med nya gator beräknas vara klar 15 september 2021.

Kartbild med markeringar över utbyggnad av lokalgator.

Kartbilden visar utbyggnad av Mogatan, Bangatan och Västra Långgatan i Fjugesta. Observera att markeringen inte är exakt.

Villatomter

Området exploateras av OBOS och det är dem man ska vända sig till om man är intresserad av en tomt i området.

Karta med inritade tomter.

Klicka på bilden för att visa i större format.

Så påverkas du som bor i området

Boende i området kan möjligen komma att påverkas av byggtrafik och vid eventuella el- och VA-arbeten.