Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Utveckling av Fjugesta Norra avbryts

I samband med vägbygget vid Fjugesta norra upptäcktes att marken innehåller förhöjda halter av arsenik. Exploatören har valt att inte slutföra projektet och Lekebergs kommun bygger därmed inte ut vägnätet som planerat.

På den här sidan hittar du information om den tänkta utbyggnaden och skisser på hur området var tänkt att utvecklas. Kommande information om vad som händer med Fjugesta norra kommer att publiceras som nyheter på lekeberg.se.

Läs nyheten: Utvecklingen av bostadsområdet vid Bergaskogen i Fjugesta avbryts.

Önskan att få bosätta sig i Fjugesta har ökat

Kommunen har haft byggklar mark här sedan 2004 då en ny detaljplan togs fram. Då önskan att få bosätta sig i Lekeberg och Fjugesta tätort kraftigt ökat de senaste åren har ett företag förvärvat markområdet i syfte att etablera villabebyggelse enligt gällande detaljplan.

Skog i anslutning till naturreservatet har tagits ner

Under hösten 2020 gjordes plats åt villatomter och gator genom att träd togs ner i anslutning till Bergaskogen. Den skog som togs ner ligger utanför Bergaskogens naturreservat.

Flera gator i Fjugesta byggs ut

I samband med att Fjugesta norra utvecklas så kommer Mogatan och Bangatan att förlängas och bindas ihop. I slutet på Västra långgatan kommer en vändplan att byggas. Arbetet kommer igång den 1 april med start på Mogatan. Hela etappen med nya gator beräknas vara klar 15 september 2021.

Kartbild med markeringar över utbyggnad av lokalgator.

Kartbilden visar utbyggnad av Mogatan, Bangatan och Västra Långgatan i Fjugesta. Observera att markeringen inte är exakt.

Karta med inritade tomter.

Klicka på bilden för att visa i större format.

Kontaktuppgifter för mer information

Information Lekeberg
0585-487 00
information.lekeberg@lekeberg.se