Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Pågående projekt (Teknik och service)

Utveckling av Fjugesta Norra avbryts

I samband med vägbygget vid Fjugesta norra upptäcktes att marken innehåller förhöjda halter av arsenik. Exploatören har valt att inte slutföra projektet och Lekebergs kommun bygger därmed inte ut vägnätet som planerat.

På den här sidan hittar du information om den tänkta utbyggnaden och skisser på hur området var tänkt att utvecklas. Kommande information om vad som händer med Fjugesta norra kommer att publiceras som nyheter på lekeberg.se.

Läs nyheten: Utvecklingen av bostadsområdet vid Bergaskogen i Fjugesta avbryts.

Underhållsarbeten av beläggning, VA-ledningsnät och belysning

Planering av det årliga underhållet av belysning, beläggning och ledningsnätet pågår. Påbörjade beläggningsåtgärder på Vallgatan ska avslutas.

Lanna gruvområde

I slutet av förra året la den politiska majoriteten fram ett förslag på hur Lanna gruvområde ska utvecklas till en aktivitetsplats för kommunens invånare. Den långa vintern försenade arbetet men nu har upprustningen av området äntligen påbörjats.

Syftet med upprustningen är att öka tryggheten och tillgängligheten i området, förbättra trafiksituationen samt möjliggöra aktiviteter för hela året såsom motion, lek och naturupplevelser. Mer information hittar du här.

Upprustningen består bland annat av:

  • En ny brygga med hopptorn.
  • Parkeringsplatserna ska bli bättre uppmärkta, det kommer bli en vändplan och gång- och cykelvägen ska förlängas så den skiljs från bilvägen.
  • Lekplats och ett utegym.
  • Tre stycken grillplatser.
  • Markarbeten med bland annat röjning för bättre sikt för en ökad trygghetskänsla och nyplantering av flera träd.