Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Byalag och föreningar

I Lekebergs kommun finns många aktiva byalag och föreningar. Byalagen/bygdeföreningarna samverkar också i frågor som rör bygdens framtid och utveckling genom Lekebergs kommunbygderåd.

Lekebergs kommunbygderåd, är ett kommunbygderåd anslutet till Riksorganisationen Hela Sverige Skall Leva och till Länsbygderådet i Örebro län. Lekebergs kommunbygderåd har sitt säte i Lekebergs kommun.

Lekebergs kommunbygderåds syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Lekebergs kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byalag/bygdeföreningar och mellan byalag/bygdeföreningar och kommunen samt att bidra till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.

Medlemmar i Lekebergs kommunbygderåd är byalag/bygdeföreningar i kommunen som önskar vara med i kommunbyderådet och väljer att ställa sig bakom dess syfte och stadgar. Anmälan om medlemskap sker skriftligen till styrelsen. Medlemsföreningarna representeras av två representanter.

Kommunbygderådet är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Lekebergs byalag/bygdeföreningar och kommunen i frågor som rör bygdens framtid och utveckling.

Kommunbygderådet ska stimulera till utbyte av erfarenheter mellan byalag och bygdeföreningar. Kommunbygderådet ska uppmuntra enskilda byalag/bygdeföreningar att arbeta för sin bygds utveckling och att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda myndigheter och instanser.

Kommunbygderådet ska samordna byalagens/bygdeföreningarnas arbete i principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.

Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och byalag/bygdeföreningars idéer och engagemang.