Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

IT-infrastruktur

Elektroniska kommunikationsnät och bredband lägger grunden för att vi ska få IT-infrastruktur.

För att hushåll och företag ska kunna erbjudas bredbandstjänster med hög kvalitet behövs därför en väl utbyggd basinfrastruktur för IT bestående av optiska fiberkablar som når alla delar av kommunen.

Välfärdsteknologitjänsterna ska bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet och självbestämmande för män och kvinnor oavsett ålder och funktionsförmåga. Utbudet av digitala tjänster och digital teknik ökar i snabb takt och det är en utmaning för kommuner att implementera dessa som en naturlig del i sina verksamheter. Inom vissa kommuner erbjuds ett flertal digitala tjänster såsom alternativ telefoni, anhörigstöd, e-hemtjänst, robotar, sensorer, trygghetslarm, tillsyn på natten med mera för de personer som är i behov av stöd och hjälp.
Digitalisering och teknikstöd är också en möjlighet inom skola och utbildning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har etablerat ett nationellt forum för skolans digitalisering där bland annat Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) deltar. Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Forumet har tagit fram en vision 2020 som bland annat slår fast att den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Skolan ska vara likvärdig och alla elever ska ha tillgång till digitala resurser och verktyg som möter individernas unika behov.

Oavsett vad som väntar runt hörnet när det gäller nya tjänster och användningsområden är det av största vikt att skapa de allra bästa förutsättningar för att utveckligen ska tas tillvara i alla delar av landet.

Med hjälp av IT, Internet och bredband kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och ändrade beteendemönster växa fram. En hög användning i alla delar av samhället bidrar till utvecklingen av kunskapssamhället. IT och goda elektroniska kommunikationer är grundläggande förutsättningar för företagande, sysselsättning och en effektiv förvaltning samt för att förenkla tillvaron för boende och besökande i alla landsbygder.