Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Preliminär tidplan

Inom kort kommer vi att presentera hur utbyggnaden i Lekebergs kommun ser ut i nuläget baserat på Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning. PTS genomför en mätning i oktober varje år och resultatet av denna mätning redovisas sedan i mars nästkommande år.

Bredbandskartläggningen redovisar hur stor procent av befolkningen som har tillgång till fiber etcetera.