Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Preliminär tidplan

Inom kort kommer vi att presentera hur utbyggnaden i Lekebergs kommun ser ut i nuläget baserat på Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning. PTS genomför en mätning i oktober varje år och resultatet av denna mätning redovisas sedan i mars nästkommande år.

Bredbandskartläggningen redovisar hur stor procent av befolkningen som har tillgång till fiber etcetera.