Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Bredbandsutbyggnad

Projektstöd för bredbandsutbyggnad

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut.

Regeringen skriver: "Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s." "Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram".

Lekebergs kommun har i omgångar sökt stödmedel för att genomföra olika utbyggnationer av bredband på landsbygden.
I juni 2016 beviljades marknadsaktör projektmedel för utbyggnation av sju områden/orter som tillsammans utgör ett projekt. Detta genom att en marknadsaktör ansökt om projektmedel från Jordbruksverket och blev beviljade detta EU-stöd.

Enligt Jordbruksverkets regelverk får 50 % av projektet finansieras av stödmedlen medan resterande 50 % måste finansieras av privata aktörer/personer. Detta ligger också till grund för prioriteringsordningen av vilka områden som i detta projekt blir erbjudna fiberanslutning. För att det ska bli ekonomiskt försvarbart för privatpersoner att betala 50 % av projektets kostnader, i form av anslutningsavgifter, krävs det en hög anslutningsgrad, relativt korta sträckor samt ett engagemang och behov i bygden för att ansluta sig när området erbjuds fiber.

Stödprojektet

Lekeberg 1-projektet omfattar följande områden/orter:

  • Gammelhyttan
  • Dormen
  • Gräfsta 2
  • Hidinge
  • Kräcklinge 3
  • Södra Edsberg
  • Västanby

När/om tillräcklig anslutningsgrad uppnås blir boende i dessa områden erbjudna att ansluta fastighet/er till fiber.