Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Bredbandsutbyggnad

Projektstöd för bredbandsutbyggnad

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut.

Regeringen skriver: "Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s." "Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram".

Lekebergs kommun har i omgångar sökt stödmedel för att genomföra olika utbyggnationer av bredband på landsbygden.
I juni 2016 beviljades marknadsaktör projektmedel för utbyggnation av sju områden/orter som tillsammans utgör ett projekt. Detta genom att en marknadsaktör ansökt om projektmedel från Jordbruksverket och blev beviljade detta EU-stöd.