Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Information kring Nobelbanan (Stockholm-Oslo)

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och Kristinehamns kommuner genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara möjligt att i framtiden bygga en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn, som en del av Stockholm-Oslo-sträckan.

Kommunstyrelsen fattade, tisdagen den 12 april 2019, beslut att upprätta ett tematiskt tillägg till Lekebergs översiktsplan för att i framtiden möjliggöra en eventuell järnvägsdragning genom kommunen. Detta är inget beslut om att bygga någon järnväg utan den så kallade Nobelbanan är än så länge på utredningsstadiet och är i slutändan inget som Lekebergs kommun beslutar om utan det ligger på nationell nivå.

Beslutet om att ta fram ett tilläg är för att vara beredd på den järnvägssträckning som bygger på det sträckningsförslag och den utredning som genomförs just nu. Planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner i syfte att utmynna i ett gemensamt förslag till en gemensam fördjupad översiktsplan.

Underlaget gör det möjligt för kommunerna att ta hänsyn till såväl bevarande som fortsatt utveckling under tiden. Studien underlättar för Lekeberg att frigöra mark som skulle kunna blockeras av möjliga järnvägsreservat.

Eftersom en järnvägsförbindelse anses vara mycket viktig för såväl kommunen som regionens utveckling är det viktigt att inte försvåra och fördyra genomförandet genom att bygga igen de lägen som är bäst lämpade. Det är minst lika viktigt att inte låta bygga och anlägga så att det blir nödvändigt att riva i framtiden.

Översiktsplanen ger såväl kommuner, företag som privatpersoner underlag för att fatta framsynta och väl underbyggda beslut i framtiden.