Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Vanliga frågor om individ- och familjeomsorg

Jag ska hjälpa en person som behöver läsa svenska för invandrare, hur gör jag?

Alla som är över 16 år, är folkbokförda i kommunen och som saknar grundkunskaper i svenska har rätt att studera på SFI (svenska för invandrare). Ansökan hittar du här.

Min fru och jag är intresserade av att bli familjehem, hur gör vi?

Kontakta en socialsekreterare på barn- och familjeenheten för att göra en intresseanmälan. En socialsekreterare når du via kommunens växel på telefonnummer 0585 - 487 00. En
socialsekreterare kommer då att behöva göra en familjehemsutredning.

Viktigt att tänka på innan man bestämmer sig för att bli kontaktfamil är
Att familjen har en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Att ha god förståelse för och kunskap om utsatta barn och ungdomars situation. Erfarenhet av barn och kunskap om barns utveckling. En viktig uppgift i uppdraget är att stötta barnet till att ha en god relation till sin biologiska familj.

Vem kan få socialbidrag?

Du som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om socialbidrag då inkomsterna inte räcker till och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bidraget är behovsprövat och avser att täcka familjens kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att få bidrag till andra utgifter, t ex tandvård, glasögon, mediciner eller fritidsaktiviteter för barn i vissa fall.

Jag är arbetslös, vad kan jag få för hjälp?

Du kan få ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd samt stöd i kontakt med myndigheter. Du kan också vända dig till Vägvisaren som är ett samverkansteam vars mål är att hjälpa dig med en individuell plan som leder dig vidare mot egen försörjning.

Vad gör jag om jag misstänker att ett barn far illa?

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta barn- och familjeenheten för att fråga om råd eller göra en anmälan. Om du ej bestämt dig för om du vill anmäla kan du enbart beskriva din oro för barnet innan du tar beslut om detta. Socialsekreterare når du genom kommunens växel: 0585 - 487 00.

Vid akut oro ska du ringa socialjouren i Örebro på telefonnummer 019 - 14 93 50.

Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?

Ja, kommunen erbjuder kostnadsfria samarbetsavtal som inte journalförs. Samarbetssamtal kan begäras av föräldrarna. Domstol kan också uppdra åt socialnämnden att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Var vänder jag mig vid akuta psykiska problem?

Om du eller någon närstående har akuta psykiska problem kan du vända dig till jourmottagningen i Örebro. Den psykiatriska akutmottagningen har öppet dygnet runt veckans alla dagar. Telefon: 019 - 602 56 00, besökadress: USÖ entré R, Södra Grev Rosengatan, 701 85 Örebro.

Är du i akut behov av skydd ring 112.