Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Vanliga frågor om gator och vägar

Vilket ansvar har kommunen respektive jag själv för snöröjning?

Fastighetsägare som har sin fastighet mot trottoar ansvarar för att snöröja och sanda trottoaren längs fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för att snöröja övriga gång-, cykel- och bilvägar.

Vilket ansvar har fastighetsägare när det gäller häckar och övrig växtlighet ut mot gatan?

Det är fastighetsägarens ansvar att vägmärken. skyltar eller vägbelysning inte skyms av växtlighet. Bor du intill en gata finns det exakta regler för hur höga häckar och buskar får vara. Läs reglerna här.

Hur ansöker jag om kommunalt vägbidrag?

Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka för att få det kommunala vägbidraget. Du ansöker genom att skicka in ansökan, det senaste årsmötesprotokollet samt en ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret till kommunen. Du hittar ansökan här.

Finns det kartor över gång- och cykelvägar i kommunen?

Nej, vad som finns i dagsläget är kartor över mountainbikeleder och karta över Hälsans stig i Information Lekeberg. Sedan finns även en karta över hela kommunen här.

Hur är det med tomgångskörning i kommunen?

I tätort är det förbud mot tomgångskörning mer än 1 minut.

Jag vill anmäla icke fungerande gatubelysning, hur gör jag?

Du gör en felanmälan, antingen via att du ringer Information Lekeberg (0585 - 487 00) eller genom att du lämnar det som ett klagomål på webben, detta hanteras som felanmälan.

Kan jag lämna in klagomål på gator och vägar digitalt?

Ja, det gör du genom att skicka in en felanmälan/serviceanmälan på webben. Du kan anmäla fel på gator, gatubelysning, vatten och avlopp samt kommunens fastigheter.