Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Vanliga frågor om bygg och miljö

Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen, var?

Du hittar kommunens aktuella översikts- och detaljplaner här.

Vad har återvinningscentralen för öppettider?

Här hittar du aktuella öppettider för återvinningscentralen.

Vad gäller för att installera bergvärme?

Du behöver göra en ansökan om tillstånd innan du inrättar en bergvärmeanläggning. Gör du inte det riskerar du att bli åtalsanmäld och få betala en miljösanktionsavgift. Du ska göra ansökan till Sydnärkes miljöförvaltning och du hittar ansökningsblankett här.

Vad får jag lämna på återvinningsstationen och var ligger den?

Det finns fyra återvinningsstationer i Lekebergs kommun (du hittar dem här) och du får slänga glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Vad ingår i renhållningsabonnemanget?

  • Sophämtning sker som regel varannan vecka.
  • Man kan välja mellan fyra kärlstorlekar, 140, 190, 240 och 370 liter.
  • Rengöring av sopkärlen sköts av fastighetsinnehavaren.
  • Grovsopshämtning en gång/år (på hösten) för alla abonnenter.
  • Möjlighet att lämna återvinningsbart avfall och grovsopor vid Återvinningscentralen.
  • Röda slingan (som du kan lämna farligt avfall till en gång per år).

Vad gäller kring rökförbud i kommunen?

Enligt Tobakslagen (1993:581) får inte rökning förekomma i lokaler för skolor och barnomsorg eller utomhus i anslutning till dem. Lekebergs kommun har en policy om en rökfri arbetstid vilket betyder att inga medarbetare får röka under sin arbetstid, detta inkluderar pauser, men inte raster. Det är inte heller tillåtet att röka i de kläder du sedan använder på arbetet.