Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Vanliga frågor om äldreomsorg

Vem kan få färdtjänst och hur ansöker man?

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken har rätt till färdtjänst.

För att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst kontaktar du Länstrafiken i Örebro. Färdtjänsthandläggare nås på 019- 602 39 00.

Får man bo tillsammans med sin partner på ett äldreboende om man vill?

Ja, den möjligheten finns men beslut tas i varje enskilt fall. Vill du ansöka om plats på ett boende hittar du kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare här.

Vilka tjänster erbjuds av kommunens hemtjänst?

Du kan ansöka om att få hjälp med det som du själv inte klarar av i det egna hemmet. Det kan gälla allt från personlig omvårdnad, med hygien, påklädning och duschhjälp till rena serviceinsatser som städ, tvätt och inköp. Du kan även ansöka om ledsagning till olika sociala aktiviteter samt stöd och avlastning för dig som anhörig.

Var ligger närmsta sjukhus?

I Fjugesta finns en vårdcentral. Telefon: 0585 - 883 33. Behöver du kontakta jourvårdcentral (kvällar och helger) får du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 och få en tid på jourvårdcentralen i Örebro. Närmsta sjukhus är Örebro Universitetssjukhus, adress: Södra Grev Rosengatan, 701 85 Örebro.

Hur många boenden för äldre finns i kommunen?

Det finns ett äldreboende (Linden) och ett demensboende (Oxelgården).

Om man behöver hjälpmedel, som exempelvis en rullator, var vänder jag mig?

Du vänder dig till kommunens arbetsterapeut som du når på telefon 0585 - 487 83.

Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster?

Alla pensionärer som är boende i Lekebergs kommun har möjlighet att använda sig av Fixarservice totalt två timmar per kalendermånad. Du kan läsa mer om Fixarservice här.