Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer drabbar kvinnor, män och transpersoner i alla åldrar. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Ibland är det flera personer som utövar kontroll och våld. Våldet kan bestå av slag, knuffar och sparkar, verbala hot och kränkningar, sexuella övergrepp eller ekonomiskt utnyttjande. Det kan också handla om att vägras omvårdnad, som att få hjälp att ta mediciner eller använda hjälpmedel.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och det är aldrig den utsattas fel. Både den som utsätts för våld och den som utövar våld kan få stöd och hjälp.

Hur våld kan se ut

 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.

Vägar till stöd och hjälp

 • Vuxna som utsatts för våld av en närstående, erbjuds samtalsstöd och rådgivning. Alla insatser är frivilliga att delta i. Du kan komma på ett första, förutsättningslöst besök innan du bestämmer dig för om du vill ha fortsatt kontakt. Du kan även vara anonym.
 • Den som utsatts för våld av någon hen levt eller lever tillsammans med behöver ibland ekonomisk hjälp. Vi hjälper dig ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Om du är utsatt för våld kan det vara aktuellt med ett tillfälligt, skyddat boende.
 • Barn som upplevt våld mot en närstående, eller själva utsatts för våld, kan behöva prata med någon. Socialtjänsten kan ge ett första stöd.
 • När barn under 18 år har utsatts för våld, eller upplevt våld mot en närstående, utreder socialtjänsten alltid barnets behov av skydd, hjälp och stöd.
 • Om du tror att en vuxen eller ett barn i din närhet utsätts för våld är du välkommen att kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Privatpersoner kan välja att vara anonyma.
 • Den som utsätter någon närstående för våld kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Du kan vara anonym.

Kontakta oss gärna för mer information eller ansök om stöd

Kontakta socialtjänsten via kommunens växel på 0585- 487 00 under kontorstid och begär att få prata med socialsekreterare på vuxen. I akuta situationer under övrig tid kontaktas socialjouren på 019-21 41 05. Det går också bra att maila till kontaktcenter@lekeberg.se

Senast publicerad: