Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Färdtjänst

Färdtjänsten är särskild kollektivtrafik för dig med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Rätten till att få färdtjänst regleras i Färdtjänstlagen. 

För att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst kontaktar du Länstrafiken i Örebro. Färdtjänsthandläggare 019- 602 39 00

Avgifter

Den som har färdtjänst betalar ordinarie avgift.

Beställ färdtjänst via telefon

För dig som är beviljad färdtjänst gäller att beställningen av färdtjänstresan sker hos beställningscentralen Transam på telefon 0771-92 00 00.