Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Nära vård - vi skapar hälsa tillsammans

År 2018 tog regeringen initiativ till en omställning i hälso- sjukvård och omsorgen. Målbilden för omställningen är att skapa en god och samordnad vård med fokus på jämlik hälsa och att skapa ett hållbart samhälle.

Nära vård är ett nationellt omställningsarbete som berör och kommer göra skillnad för alla Sveriges invånare. Nära vård kommer också hjälpa oss att möta välfärdens utmaningar.

Kärnan i Nära vård utgår från våra individuella behov och arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi behöver därför tillsammans med er medborgare flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande. Det handlar med andra ord om att vi behöver skapa hälsa tillsammans.

Vi behöver Nära vård då vi med hjälp av ny teknik, nya mediciner och nya behandlingsmetoder lever allt längre. Detta innefattar att fler personer är i behov av vård och omsorg, samtidigt som vi saknar personal och resurser. Vi behöver omställningen till Nära vård för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning.

Utöver det har vi även utmaningar för att klara en jämlik hälsa i hela Sverige, i vårt län och i vår kommun.

På lokalnivå arbetar Lekeberg aktivt med omställningen till Nära vård i ett projekt mellan Lekebergs kommuns och Capio vårdcentral. Under hösten 2022 är projektets ansvar att göra omställningen känd lokalt i vår kommun samt påbörja en implementering av omställningsarbetet. Under projektets gång kommer vi också kartlägga vilka nuvarande insatser som går att koppla samman med Nära vård och se vidare på vilka aktiviteter som kan skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

Omställningsarbetet görs också utifrån en länsövergripande nivå tillsammans med Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Region Örebro län och Örebro kommun.

Både lokal och länsövergripande nivåer behövs för att vi ska kunna skapa hälsa tillsammans.

För mer information

För att få ett större grepp om vad Nära Vård är och vad omställningsarbetet innefattar hänvisar vi till SKR:s informationsfilm om ämnet.

Vi hänvisar även till Nära Vård-Podden där aktörer från olika verksamheter informerar och diskuterar omställningsarbetet med syftet att fördjupa kunskaperna om Nära Vård. Nära vård-podden | SKR

Vid frågor om omställningsarbetet vänligen kontakta processledare Kristin Lundgren.

Mejl: kristin.lundgren@lekeberg.se