Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Nära Vård

År 2018 tog regeringen initiativ till en omställning i hälso- sjukvård och omsorgen. Omställningen innefattar att en god, nära samt samordnad vård och omsorg där jämlik hälsa och ett hållbart samhälle är målbilden

Omställningen innebär att tillsammans med samtliga invånare i Lekebergs kommun skapa och flytta fokus till att arbeta mer utifrån individens perspektiv, men även arbeta mer sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande. Detta görs för att enskilda individer ska få en ökad tillgänglighet och mer anpassad vård efter sina behov.

Nära Vård är ett långsiktigt arbete som kommer ta tid. En förutsättning för omställningen är att Lekebergs kommun, Region Örebro Län och andra parter samverkar. Vi ser fram emot att inom 10 år nå vår målbild tillsammans med Lekebergs invånare där vi har ett mer hållbart samhälle med jämlik hälsa.

Nära Vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa samt vård- och omsorgsfrågor. Bland annat grundar sig Nära Vård i att arbeta med den vård som individer kan ge sig själva, det vill säga egenvård, vilket sker i samspel med stöd från kommuner och regioner. Kärnan i Nära Vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den individen.

Omställningsarbetet med koppling till Nära Vård berör och kommer göra skillnad för alla Sveriges invånare. Omställningen innebär även att vi samarbetar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande.

Arbetet kommer hjälpa oss att klara av välfärdens utmaningar då Sveriges befolkning lever allt längre och antalet gamla och unga ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Detta betyder att arbetskraft kommer att saknas om vi inte hittar alternativa lösningar för att hantera vård- och omsorgsarbeten.

Just under 2022 kanske du inte märker av omställningsarbetet då det fortfarande är en lång bit kvar innan arbetet är påvisbar. Dock är målbilden framöver att du ska få en bättre och personcentrerad vård som är anpassad utifrån dina enskilda behov.

I Lekebergs kommun har omställningsarbetet precis börjat. Det har anställts en processledare i kommunen för att leda arbetet framåt. Även politiker samt tjänstemän för ledning och styrning har ett ansvar att styra och leda processen. Under 2022 har vi en målbild att göra omställningen känd för dig som bor i kommunen. Vår ambition är att ha en dialog med så många invånare i Lekeberg som möjligt för att få inspel om vad som behöver förbättras.

För mer information

För att få ett större grepp om vad Nära Vård är och vad omställningsarbetet innefattar hänvisar vi till SKR:s informationsfilm om ämnet.

Vi hänvisar även till Nära Vård-Podden där aktörer från olika verksamheter informerar och diskuterar omställningsarbetet med syftet att fördjupa kunskaperna om Nära Vård. Nära vård-podden | SKR

Vid frågor om omställningsarbetet vänligen kontakta processledare Kristin Lundgren.

Mejl: kristin.lundgren@lekeberg.se