Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Bidrag för boendekostnader

Under 2015 sökte mer än 35 000 barn och unga asyl i Sverige. Detta har bland annat medfört långa väntetider på slutgiltigt besked om att få stanna i Sverige och i sin tur även lett till att ungdomarna hunnit rota sig i den kommun de bott i under väntetiden.

Regeringen har därför tagit beslut om tillfälliga kommunbidrag som ska erbjuda stöd till de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar bo kvar i kommunen de rotat sig i.

Tidigare beslut om tillfälliga kommunbidrag har gett ungdomar möjlighet att ansöka och beviljas bidraget fram till juni. Detta har förlängs och ger ungdomar fortsatt möjlighet att ansöka och beviljas bidraget fram till och med december 2018.

Bidraget kan sökas mellan juli-december 2018 och utgår med 2232 kr/månad och sökande.

Bidrag beviljas

För att ha möjlighet att söka detta bidrag krävs följande:

  • Hen ska ha fyllt eller blivit uppskriven till 18 år senast 31 december 2018.
  • Hen ska uppvisa kopia på hyreskontrakt, inneboendekontrakt eller annat dokument som påvisar att hen bor i Lekebergs kommun.
  • Hen ska vara asylsökande och kunna påvisa pågående studier. Ungdomar som väntar på slutgiltigt besked från Migrationsverket alternativt väntar på att återvända till sitt hemland omfattas också av bidraget.
  • Hen ska ha varit anvisad från Migrationsverket till IFO Lekebergs kommun innan hen fyllt eller blivit uppskriven till 18 år, alternativt boende och studerande under Lekebergs kommuns försorg innan 1/1 2018.

Bidrag beviljas inte

Lekebergs kommun beviljar inte bidraget till ungdomar som:

  • Bosatt sig i ett av Migrationsverkets boenden eller valt att bosätta sig som EBO på annan ort.

Ansökan

Ansökan görs månadsvis mellan juli-december 2018 via särskild blankett ”Ansökan om bidrag för boendekostnader” som lämnas till handläggare på Arbetsmarknad-och Integrationsenheten, Lekebergs kommun (Vallgatan 43). Ingång via första parkeringen till vänster från Vallgatan, se skylt bredvid dörren ”Lekebergs kommun, Arbetsmarknad- och Integrationsenheten”.

Ansökningsblanketten finns att hämta på Lekeberg kommuns hemsida: www.lekeberg.se/ensambidrag . Blanketten kan också hämtas på Arbetsmarknad- och Integrationsenheten, Lekebergsskolan samt IFO (Barn och familj).

Ansökningsblankett Pdf, 389.7 kB.

Utbetalning

Utbetalning sker via ett förladdat kort som den sökande får via Lekebergs kommun.

Vid frågor vänligen kontakta

Integrationssamordnare
0585-489 07
peter.hammarlund@lekeberg.se

Integrationshandläggare
0585-487 27
berivan.nasir@lekeberg.se