Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Hemtjänst

Personlig omvårdnad

Du kan få personlig hjälp med exempelvis stöd vid måltider, att klä dig, att sköta din hygien, eller att få hjälp till aktiviteter. Omvårdande insatser kan ges dygnet runt alla veckans dagar.

Serviceinsatser

Du som behöver hjälp med inköp, städning eller tvätt kan ansöka om serviceinsatser.

Ledsagare

Om du har ett omfattande funktionshinder som hindrar dig från att delta i samhällslivet kan du ansöka om ledsagning. Ledsagning innebär att en person följer dig till och från olika aktiviteter, exempelvis besök hos vänner.

Avlösning

Stöd för närstående som vårdar långvarigt sjuka, funktionshindrade eller äldre personer.

Ansöka och fråga

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med.

Vad kostar det?

Lekebergs kommun ingår i ett samarbete med Askersund, Laxå och Hallsberg i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd. Den 1 juli 2002 infördes ett avgiftssystem inom äldreomsorgen och handikappomsorgen med syfte att både skydda den enskilde mot för höga kostnader för kommunal vård och omsorg (maxtaxa eller högkostnadsskydd) och att tillförsäkra alla en minsta summa att leva på när avgiften är betald (förbehållsbelopp). Avgiften är individuell. Läs mer om avgifter eller kontakta avgiftshandläggare via 0582-68 50 00.