Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Personlig assistent

Du som har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Syftet med personlig assistans är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven, som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig. Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Detta kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och ägna dig åt fritidsaktiviteter.

Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem har rätt till personlig assistans

 • Du skall tillhöra personkretsen för LSS
 • Du ska vara under 65 år vid ansökan
 • Du skall ha behov av ett personligt utformat stöd i den dagliga livsföringen
 • Funktionshindret får inte bero på naturligt åldrande

Beslut om personlig assistans utfärdas av en handläggare från kommunen eller försäkringskassan.

Biståndshandläggaren bedömer behovet av personlig hjälp efter vissa grundläggande behov som

 • att sköta sin hygien
 • att klä av och på sig
 • att inta måltider
 • att kommunicera med andra

Beslutet innefattar ett visst antal timmar assistans fördelat per vecka. Beslutet är tidsbegränsat och omprövas vid dess utgång. Vid tillfälliga behov om fler assistanstimmar måste du ansöka om detta hos kommunens handläggare.

Du som blivit beviljad personlig assistans kan välja anställningsform för assistansen

 • vara egen arbetsgivare
 • vara ansluten till kooperativ
 • välja ett privat alternativ
 • välja kommunen som assistansgivare

Om Lekebergs kommun väljs som assistansgivare, lämnas arbetsgivaransvaret med rekrytering, anställning, rehabilitering och arbetsmiljö till kommunen. En skriftlig överenskommelse upprättas mellan dig som får personlig assistans och Lekebergs kommun, både i nya ärenden och vid omprövningar.

Antalet beslutade timmar ger en assistansersättning, som ska täcka alla kostnader kring assistansen, löner, utbildningar, arbetsledning, administration och omkostnader för assistenterna. Denna ersättning räknas ut av staten och varje månad sammanställs utförda assistans timmar på en räkning till försäkringskassan.

Räkningen ska vara undertecknad av brukaren eller någon som har särskild fullmakt. Efter 6 månader från beslutets början görs en slutavräkning och timmar som inte utnyttjats försvinner.

Ansökan om personlig assistans

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunens biståndshandläggare eller försäkringskassan. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt.

Vid beviljad ansökan

Det är ditt val om du vill använda Lekebergs kommun som utförare eller om du föredrar ett annat alternativ.

Om du väljer kommunen så kontaktas du av ansvarig arbetsledare snarast. Ni planerar tillsammans alla detaljer.