Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kontaktperson

En kontaktperson kan bidra till att du som har någon funktionsnedsättning ges möjlighet att leva som andra, bryta isolering och känna delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. En kontaktperson är främst en medmänniska och vän. Den kan vara någon att prata med, göra fritidsaktiviteter med eller vara ett stöd i vardagen.

Tiden som man kan träffa sin kontaktperson är 1-4 träffar/månad samt telefonsamtal.

Kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, vilket innebär att kontaktpersonen får ett arvode för uppdraget samt en fast omkostnadsersättning för sina utgifter.

Kontaktperson är ett stöd som kan beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller Socialtjänstlagen.

Ansökan om kontaktperson

För att ansöka om kontaktperson kontaktar du kommunens biståndshandläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt.

Vid beviljad ansökan

Beslutet skickas till ansvarig arbetsledare som tillsammans med dig utser en lämplig kontaktperson efter dina behov och önskemål.