Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Vi som arbetar i Sydnärkes folkhälsoteam

Teamet består av tre tillsvidareanställda och en folkhälsochef som är anställda av Lekebergs kommun. I teamet ingår också en resursperson från en av våra samverkansparter, RF-SISU Örebro län.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef. Annika ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på ledningsnivå. Annika arbetar även med frågor kopplade till VINR (våld i nära relationer), delaktighet och inflytande samt äldres hälsa.

Lisa Max, folkhälsoutvecklare. Lisa arbetar med trygga uppväxtvillkor där föräldraskapsstöd, integration och barnrätt ingår.

Sofie Hedberg, folkhälsoutvecklare. Sofie arbetar främst med trygga uppväxtvillkor där föräldraskapsstöd, ungas psykiska hälsa och barnrätt ingår. Frågor gällande ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) ingår även i uppdraget.

Hanna Björkman, folkhälsoutvecklare. Hanna är föräldraledig och kommer tillbaka under 2022.

Kristin Roswall, folkhälsosamordnare. Kristin är anställd av RF-SISU Örebro län, och ska inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.