Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Vi som arbetar i Sydnärkes folkhälsoteam

Teamet består av två tillsvidareanställda och en folkhälsochef som är anställda av Lekebergs kommun. Eftersom vi arbetar mycket med att söka externa medel har vi ofta reurspersoner i teamet som arbetar under en begränsad tidsperiod. I teamet ingår också en resursperson från en av våra samverkansparter, RF-SISU Örebro län.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef. Annika ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på ledningsnivå.

Caroline Andersson, folkhälsoutvecklare. Caroline arbetar med ANDT, exempelvis Tobakstringeln.

Hanna Holmgren, folkhälsoutvecklare. Hanna arbetar med frågor kopplade till våld i nära relationer, delaktighet och inflytande samt äldres hälsa, exempelvis Seniorkraft och Sydnärkes ungdomsråd.

Lisa Max, folkhälsoutvecklare. Lisa arbetar med föräldraskapsstöd, integration och barnrätt, exempelvis Rörelsegruppen och Unga i migration- On our way.

Kristin Roswall, folkhälsosamordnare. Kristin är anställd av RF-SISU Örebro län, och ska  inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.