Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Vi som arbetar i Sydnärkes folkhälsoteam

Teamet består av tre tillsvidareanställda och en folkhälsochef som är anställda av Lekebergs kommun. I teamet ingår också en resursperson från en av våra samverkansparter, RF-SISU Örebro län.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef. Annika ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på ledningsnivå. Annika arbetar även med frågor om föräldraskapsstöd samt barnrätt.

Sofie Hedberg, folkhälsoutvecklare. Sofie arbetar främst med trygga uppväxtvillkor där föräldraskapsstöd, ungas psykiska hälsa och barnrätt ingår. Stöttning i arbetet gällande ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) ingår även i uppdraget.

Hanna Björkman, folkhälsoutvecklare. Hanna arbetar främst med delaktighet och inflytande (unga och äldre), våld i nära relationer, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar).

Julia Olsson, folkhälsoutvecklare. Julia arbetar främst med CHERRIES, elevriksdagen samt feriepraktik.

Lisa Max, folkhälsoutvecklare. Lisa jobbar med främst med föräldraskapsstöd, hälsosamt åldrande och delaktighet och inflytande.

Kristin Roswall, folkhälsosamordnare. Kristin är anställd av RF-SISU Örebro län, och ska inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.