Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Vi som arbetar i Sydnärke folkhälsoteam

Teamet består av tre tillsvidareanställda, en folkhälsochef och två folkhälsoutvecklare, som är anställda av Lekebergs kommun. Eftersom vi arbetar mycket med att söka externa medel har vi ofta reurspersoner i teamet som arbetar under en begränsad tidsperiod. I teamet ingår också en resursperson från en av våra samverkansparter, Örebro läns Idrottsförbund.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef. Annika ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på ledningsnivå. Annika är föräldraledig från och med november 2019.

Sandra Lundqvist, folkhälsoutvecklare. Sandra är verksamhetsansvarig under Annikas föräldraledighet.

Caroline Andersson, folkhälsoutvecklare. Caroline arbetar med föräldraskapsstöd och ANDT.

Ellen Henriksen, folkhälsoutvecklare. Ellen har ansvar för frågor kopplade till våld i nära relationer och äldres hälsa, som t.ex. Seniorkraft.

Lisa Max, folkhälsoutvecklare. Lisa arbetar med delaktighet och inflytande, integration och barnrätt.

Kristin Roswall, hälsoutvecklare. Kristin är anställd av Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, och ska  inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.