• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Vi som arbetar i Sydnärke folkhälsoteam

Teamet består av fyra tillsvidareanställda, en folkhälsochef och tre folkhälsoutvecklare, som är anställda av Lekebergs kommun. Eftersom vi arbetar mycket med att söka externa medel har vi ofta reurspersoner i teamet som arbetar under en begränsad tidsperiod. I teamet ingår också en resursperson från en av våra samverkansparter, Örebro läns Idrottsförbund.

Bea Scherp, folkhälsochef. Bea ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på ledningsnivå.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsoutvecklare. Annika arbetar främst med delaktighet och inflytande bland barn och unga, och samordnar bland annat Sydnärkes ungdomsråd. Hon har också ansvar för integrationsområdet.

Caroline Andersson, folkhälsoutvecklare. Caroline är huvudansvarig för det ANDT-preventiva projektet Tobakstriangeln, men arbetar också med föräldraskapsstöd. Caroline kommer gå på föräldraledighet i april 2019.

Sandra Lundqvist, folkhälsoutvecklare. Sandra är just nu föräldraledig men kommer tillbaka i april 2019!

Amanda Backlund, folkhälsoutvecklare. Amanda är vikarie för Caroline under hennes föräldraledighet och arbetar med ANDT och ungas delaktighet och inflytande.  

Adrian Hosford-Donovan, folkhälsoutvecklare. Adrian är vikarie för Sandra, och har ansvar för frågor kopplade till äldres hälsa, som t.ex. Seniorkraft. Han har också ett ansvar för ANDT-frågor och samordnar det länsdelsgemensamma nätverket SAMSYD.

Maria Ståhl, hälsoutvecklare. Maria är anställd av Örebro läns Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna, och ska  inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.