Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Vi som arbetar i Sydnärke folkhälsoteam

Teamet består av fyra tillsvidareanställda, en folkhälsochef och tre folkhälsoutvecklare, som är anställda av Lekebergs kommun. Eftersom vi arbetar mycket med att söka externa medel har vi ofta reurspersoner i teamet som arbetar under en begränsad tidsperiod. I teamet ingår också en resursperson från en av våra samverkansparter, Örebro läns Idrottsförbund.

Bea Scherp, folkhälsochef. Bea ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på ledningsnivå.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsoutvecklare. Annika arbetar med delaktighet och inflytande bland barn och unga, och samordnar bland annat Sydnärkes ungdomsråd. Hon har också ansvar för integrationsområdet.

Caroline Andersson, folkhälsoutvecklare. Caroline är föräldraledig från och med april 2019.

Sandra Lundqvist, folkhälsoutvecklare. Sandra arbetar med föräldraskapsstöd, ANDT samt äldrefrågor.

Amanda Backlund, folkhälsoutvecklare. Amanda är vikarie för Caroline under hennes föräldraledighet och arbetar med ANDT samt ungas delaktighet och inflytande.  

Ellen Henriksen, folkhälsoutvecklare. Ellen har ansvar för frågor kopplade till våld i nära relationer och äldres hälsa, som t.ex. Seniorkraft.

Kristin Roswall, hälsoutvecklare. Kristin är anställd av Örebro läns Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna, och ska  inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.