Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från folkhälsokonferenser som arrangerats för Sydnärkes fem kommuner, anordnade av Sydnärke folkhälsoteam inom ramen för Överenskommelsen om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.

"Money, money, money - att möta den demografiska välfärdsutmnaingen genom lönsamma folkhälsointerventioner"

Fredagen den 10 maj 2019 anordnade Sydnärke folkhälsoteam sin årliga folkhälsokonferens på Sjöängen, Askersund. Årets tema hade sin utgångspunkt i den demografiska välfärdsutmaningen: vi blir allt fler till antalet i samtliga åldersgrupper, framför allt blir vi fler äldre, samtidigt minskar andelen i arbetsför ålder.  En av många strategier för att bemöta denna utmaning är att minska behovet av välfärdstjänster, t.ex. genom att fokusera på främjande och tidiga insatser för såväl barn och unga som äldre, något som konferensen föreläsningar och seminarier betonade. Nedan finns presentationer och länkar från dagen:

Det som inte sker, Bea Scherp, Sydnärke FolkhälsoteamPDF  

Trygghet, tillit, tolerans, Bi Puranen, World Values Survey , Institutet för FramtidsstudierPDF

Ett av Sveriges piggaste klassrum 2018, Sara Grundel, Nya KarlslundsskolanPDF

Rehabiliterande arbetssätt för jämlik hälsa, Berit Hjalmarsson, Örebro kommunPDF

Gemenskap för seniorer, Kjerstin Larsson, Region Örebro länPDF

Könsdiskriminering – ekonomiska effekter på samhället, Stina Odlingson, Örebro RättighetscentrumPDF

Med glädje, kunskap och hälsa som motto - Puls för lärande, Erica Rosenkvist, Kumla KommunPDF

Hur har vi råd med framtidens äldreomsorg?, Anders Hedåberg, Örebro kommunPDF

För följande två seminariepass har vi inte möjlighet att dela de presentationer som visades på konferensen, men ni kan läsa mer genom att klicka på länkarna under respektive titel:

Traumamedveten omsorg, Theresia Forsberg, Rädda Barnen

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/

Hälsoekonomiska aspekter på barn och ungas psykiska hälsa, Anna Philipsson, Örebro universitet

https://www.oru.se/personal/anna_philipsson

”Omtag, famntag, klapp eller adjöss” - folkhälsa på riktigt för unga, äldre och alla

Fredag den 4 maj 2018 anordnade Sydnärke folkhälsoteam sin årliga folkhälsokonferens. Årets tema var folkhälsa på riktigt för unga, äldre och alla. Konferensen ämnade att lyfta och medvetengöra de positiva konsekvenserna för samhället av att aktivt arbeta med folkhälsa, vilket Bea Scherp framhöll i sin inledande presentation. Flera intressanta föreläsare fanns på plats. Nedan finns samtliga presentationer från dagen.

Folkhälsa på riktigt, Bea ScherpPDF

Nästa steg på vägen mot jämlik hälsa, Margareta KristensonPDF

Från stuprör till godkända betyg- barn med övervikt och fetma, Anne Börjesson och Karin JanssonPDF

Förbättrad sensorisk upplevelse hos äldre, Åsa ÖströmPDF

Hur engagerar vi ungdomar i fysisk planering, Tobias Jansson och Stina OgenklevPDF

YAM – ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga, Eva LundinPDF

Hur arbetar vi mot diskriminering, Petra ElbPDF

Fem tips från unga för att öka delaktighet och inflytande, Sydnärke ungdomsrådPDF

SAMS – Föräldramötesmaterial för föräldrar till barn i förskoleklass och åk 1, Ida GrindsiöPDF

Fysisk aktivitet för äldre och dess psykologiska effekter, Helena EricssonPDF

Att sova bra i ett modernt samhälle-social jetlag bland unga, Steven LintonPDF


"Hur är läget?"
- Sydnärkes folkhälsa i siffror

Fredag 13 oktober anordnade Sydnärke Folkhälsoteam en konferens där de tre undersökningarna: ELSA 2015/2016, Liv och hälsa ung 2017 samt Liv och hälsa 2017 (vuxen) presenterades. Bea Scherp, folkhälsochef, presenterade även bakgrundsindikatorer från Folkhälsan i korthet och deltagarna fick möjlighet att diskutera resultaten från alla undersökningarna ovan kommunvis.

Folkhälsan i korthet, ELSA 2015/2016, Liv och hälsa ung 2017 samt Liv och hälsa 2017 PDF


"Vi måste prata"
- perspektiv på psykisk hälsa

Fredag 19 maj anordnade Sydnärke folkhälsoteam sin årliga folkhälsokonferens, med tema psykisk hälsa. Konferensen bjöd på både evidensbaserad kunskap och personliga erfarenheter kring området utifrån en rad olika målgrupper och perspektiv. Nedan finns alla presentationer från dagen.

70 miljarder om året - Bea ScherpPDF

Så blir elevhälsoarbetet en integrerad del i skolans utvecklingsarbete, del 1 och 2 - Hans-Åke ScherpPDF

Nyanländas hälsa - vad vet vi och vad bör och kan vi göra? - Katarina CarlzénPDF

Är idrotten till för alla? - Lennart JanssonPDF

Att möta självmordsnära som lekman - Hanna WestbergPDF

Hur kan hbtq-personers psykiska hälsa främjas? - Emmie SärnstedtPDF

Vi måste prata om Johanna - Johan HåkanssonPDF

BUSA - Barn och unga som anhörig vid missbruk och psykisk ohälsa - Johanna KarlssonPDF

Suicidprevention, en samhällsangelägenhet som berör oss alla - Birgitta HuuvaPDF

Projekt " Tid att mötas" - Anne ShemeikkaPDF


"Lika för alla?"

Fredag 27 maj anordnade Sydnärke folkhälsoteam en konferens med temat social hållbarhet. Under dagen fick vi ta del av många intressanta föreläsningar och seminarier. Nedan hittar ni presentationerna.
Titta gärna på vår bildbok med bilder från konferensen.

Vad är social hållbarhet? Bea ScherpPDF

Vår tids stora samhällsomdaning - Social hållbarhet utifrån ett globalt perspektiv, Hans AbrahamssonPDF

Eksam - att främja ekonomisk trygghet, Tina Fingal Swens & Sofia LöwengrenPDF

Linje 14 - från drömmar till framtidsplaner, Pia RidderbyPDF 

Gör jämlikt - Gör skillnad i Karlskoga Degerfors, Ulrika Lundgren & Cecilia LjungPDF

På spaning efter samhällsentrepenören, Åsa AllardPDF

Nynäshamn - Så blev vi årets folkhälsokommun, Catherine BohlinPDF

Hälsoekonomi ur ett etisk perspektiv, Lars HagbergPDF

Är det socialt hållbart att exkludera framtidens generation i skapandet av vår framtida värld? Kim JakobssonPDF 

Jämställdhetsglasögon på hållbarheten eller hållbarhetsglasögon på jämställdhet? Anna Swift-JohannisonPDF


Workshop kring äldres psykiska hälsa

Arbetet med att främja den psykiska hälsan bland våra äldre fortsätter, Sydnärke folkhälsoteam arrangerade tillsammans med Region Örebro län en workshop den 4 februari för att identifiera utvecklingsmöjligheter och stärka samverkan kring äldres psykiska hälsa. Gästtalare var Susanne Rolfner Suvanto som är regeringens särskilda utredare ansvarig för framtagande av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
På eftermiddagen hölls en dialog kring kvalitetsplanens innehåll mellan Susanne Rolfner Suvanto, socialnämndordföranden samt förvaltningschefer.

Susanne Rolfner Suvanto - Riv 65- årsgränsen och rädda livPDF 

Margit Gehrke Flyckt och Fredrik Svensson, Region Örebro länPDF

Marit Grönberg Eskel, SKL- Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016PDF


"Hälsosamt åldrande - att främja psykisk hälsa hos äldre"

Den 20 oktober 2015 genomfördes ett seminarie om hälsosamt åldrande, att främja psykisk hälsa hos äldre. Vi fick ta del av intressanta föreläsningar under temat.
Nedan finner ni presentationer från dagen:

Psykisk hälsa hos äldre - Marit Grönberg Eskel, SKLPDF 

Våga fråga, våga se - Kerstin MarthinsenPDF

Första hjälpen till psykisk hälsa äldre - Agneta BergqvistPDF

Tabellbilaga - Psykisk hälsa Örebro länPDF

"På ålderns vår"

Folkhälsokonferens 2015-02-13 i Lekebergskyrkan. Temat var hälsosamt åldrande, och under dagen tog vi del av en mängd intressanta föreläsningar! Här nedan finner ni samtliga presentationer, med en sammanfattande dokumentation överst: 

Sammanfattande dokumentation "På ålderns vår"PDF

1. Dagens seniorerPDF

2. Hälsosamt åldrande - en introduktionPDF

3. Att främja ett hälsosamt åldrande - Neda AgahiPDF

4. Erfarenheter från förebyggarenheten i Västerås stad - Linda Bodin och Agneta NyströmPDF

5. Dagcentralerna friskvårdsarbete - Hallsbergs kommunPDF

6. Värdighetsgarantier och värdegrundsarbete - Kumla kommunPDF

7. Folkhälsa i folkbildningen, en kraft att räkna med - Örebro läns bildningsförbundPDF

8. Hälsans stig, en plattform för folkhälsoarbetet - Lekebergs kommunPDF

9. Seniorkraft, ett pilotprojekt för hälsosamt åldrande - Laxå kommunPDF

10. Kartläggning av utbud och miljöer för fysisk aktivitet + 65 - Örebro läns idrottsförbundPDF

11. Fallkampanj 2015 - Region Örebro länPDF