Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Utbildningar om våld i ungas nära relationer

Utbildningspass om våldspreventivt arbete i förskolan

Under ett kvällspass den 19 augusti kommer ni att få ta del av hur man kan utveckla arbetet med jämställdhet genom att se både hur arbetet idag ger önskade effekter längre fram och att koppla ihop jämställdhetsarbetet med våldspreventionen. Detta är en fortsättning från den 28 april, men med fokus på metoder, arbetssätt och praktiskt arbete!

För att se inbjudan, samt hur du anmäler dig, klicka HÄR!

Utbildningsdag om våld i ungas nära relationer.

20 augusti, heldag. Dagen riktar sig till skolpersonal, socialtjänst och andra viktiga aktörer som möter barn och unga. Dagen är den andra delen i arbetet med projektet gällande våld i ungas nära relationer. Det är en samverkan mellan Sydnärkes folkhälsoteam, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län samt Region Örebro län.

För att se inbjudan, samt hur du anmäler dig, klicka HÄR!

Länsdelskonferens - Hur är läget? Del 2

27 augusti 2021 8:00-12:00 via Teams om barn och ungas hälsa i Sydnärke

Under del 2 av ”Hur är läget?” kommer det att handla om pågående arbeten i Sydnärke. Ni kommer även att få ta del av resultatet från en forskningsstudie kring ungdomars psykiska hälsa i relation till Covid-19-pandemin.

Länk till program och anmälan Pdf, 781.2 kB.