Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Äldresatsning Sydnärke 65 +

Satsning 2021 via Teams

Är du 65 år eller äldre? Vill du lära dig mer om hur du kan skapa ett mer hälsosamt välmående? Då är du välkommen att delta på olika föreläsningar och lättare rörelsepass digitalt under våren 2021.

Länk till program och information om anmälan!PDF

Länsdelskonferens - Hur är läget?

23 april 2021 8:00-12:00 via Teams om barn och ungas hälsa i Sydnärke

Under denna dag vill vi lyfta flera olika delar, bland annat statistik från Liv och hälsa ung som i år finns tillgängligt i en interaktiv rapport, arbetet kring psykisk hälsa och vilken betydelse idrotten har i kommunerna. Allt med fokus på barn och unga i Sydnärke!

Länk till programPDF

Föreläsning med Nina Rung, våld i ungas nära relationer

28 april 2021 via Youtube

Den 28 april anordnas två föreläsningar med Nina Rung gällande våld i ungas relationer. Klockan 14.00-16.00 kommer en föreläsning riktad till skolpersonal och socialtjänst äga rum, och senare på kvällen klockan 18.00-20.00 äger en föreläsning till förskolepersonal rum.

Detta är den första delen i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld i ungas nära relationer under 2021 i Örebro län! En samverkan mellan Sydnärkes folkhälsoteam, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Region Örebro län och länsstyrelsen Örebro län.

Kompetenslyft spelmissbruk

6 maj 2021 via Teams

Den 6 maj kommer de som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling möjlighet till att öka kompetensen om spelmissbruk gällande spel om pengar och datorspelande bland barn, unga och vuxna. Kompetenslyftet kommer att genomföras digitalt.